Puoluevaltuustolta linjauksia työn, ympäristön ja ilmaston tilan sekä ihmisoikeuksien edistämisen puolesta

Uutiset

Kokoomuksen puoluevaltuusto käsitteli kaksipäiväisessä kokouksessaan 26.–27.9. aloitteet, joita ei ehditty käsitellä Porin puoluekokouksessa aiemmin syyskuussa. Puoluevaltuusto käsitteli kaikkiaan 99 aloitetta.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto sanoo, että puoluevaltuuston aloitekäsittely lähetti vahvan viestin suomalaisen työn puolesta. Puoluevaltuusto mm. edellyttää, että teollisuuden päästökauppakompensaation poistuminen, josta Marinin hallitus sopi budjettiriihen yhteydessä, toteutetaan tavalla, joka ei lisää teollisuuden kustannuksia. Lisäksi puoluevaltuusto hyväksyi aloitteen väylämaksujen poistamiseksi.

”Kokoomus haluaa turvata suomalaisten elinkeinojen kehittymisen ja maamme kilpailukyvyn, jotta Suomeen saadaan investointeja ja työpaikkoja”, Autto sanoo.

Puoluevaltuusto hyväksyi myös aloitteen, jolla suojataan kuluttajia  maksullisiin puhelinpalveluihin sitoutumiselta.

”Monet kuluttajat ovat joutuneet kohtuuttomalla tavalla maksamaan puhelinpalveluista tai ovat tulleet sitoutuneiksi erilaisten palveluiden kestotilaajiksi ilman todellista omaa tahtoaan. On tärkeää, että tällaiseen toimintaan saadaan selkeämmät kuluttajaa turvaavat pelisäännöt”, Autto toteaa.

Aborttilainsäädäntö pohjoismaisen mallin mukaiseksi, eheytyshoidot kiellettävä

Puoluevaltuuston päätöksellä kokoomus kannattaa raskaudenkeskeytystä koskevan lainsäädännön päivittämistä pohjoismaisen mallin mukaiseksi.

”Yksilön itsemääräämisoikeus on keskeinen kokoomuslainen perusarvo”, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokkototeaa.

Puoluevaltuuston mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden ja tuen saatavuus kuuluvat erottamattomasti moderniin sivistysyhteiskuntaan. Tämän toteutumiseksi on perusteltua luopua tätä rajoittavista määräyksistä ja vaatimuksista, joilla ei ole osoitettavissa olevia terveydellisiä tai muita hyötyjä. Puoluevaltuuston mielestä seksuaalivähemmistöjen ns. eheytyshoitodot tulee kieltää.

”Eheytyshoidot vahingoittavat vakavasti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Sellaisen toiminnan rajoittamiselle lainsäädännöllä on vahvat perusteet”, Kokko sanoo.

Eheytyshoidolla tarkoitetaan uskomushoitoa, jolla seksuaalivähemmistöön kuuluvia, pääasiassa lapsia ja nuoria, yritetään uskonnollisin menoin ja henkistä väkivaltaa lähentelevillä keinoilla “eheyttää” eli muuttaa heteroseksuaalisiksi. 

Kokoomus on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen vuoteen 2030 mennessä.

”Muutos on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla”, Kokko sanoo.

Puoluevaltuusto hyväksyi myös aloitteen, jossa ehdotetaan toimia pölyttäjähyönteisten säilymisen edistämiseksi sekä niiden tilan kartoittamista. Kokoomukselle on selvää, että pölyttäjäkato on pysäytettävä. Uusimman lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan Suomen mesipistiäislajeista noin 20 % ja perhoslajeista 17 % on arvioitu uhanalaisiksi. Asialla on merkitystä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta että ravintokasvien viljelyn edellytysten turvaamisen näkökulmasta.

Katso kaikki nyt hyväksytyt aloitteet tästä