Mia_Heijnsbroek-Wiren_Kokoomus

Mia Heijnsbroek-Wirén (sfp) flyttar över till Samlingspartiet

Uutiset

Lovisas stadsstyrelses ordförande, svenska folkpartiets långvariga stadsfullmäktigeledamot Mia Heijnsbroek-Wirén flyttar över till Samlingspartiets fullmäktigegrupp. Heijnsbroek-Wirén blir medlem i Samlingspartiet och hon ställer upp i kommunalvalet i april. Beslutet om att gå med i Samlingspartiet har mognat länge. Speciellt Samlingspartiets värderingar samt synen på ekonomiskt ansvarsbärande tilltalar Heijnsbroek-Wirén.

– I kommunalpolitiken har samarbetet med Samlingspartiet alltid varit ytterst smidigt. Jag håller fullständigt med Lovisas samlingspartister i flera ärenden. Speciellt Samlingspartiets ansvarsfulla syn på ekonomin samt respekten för flit och företagsamhet tilltalar mig, säger Heijnsbroek-Wirén.

Den här hösten har Heijnsbroek-Wirén blivit en heltids företagare inom restaurangbranschen. Bistro&Butik Kronan i Lovisa centrum håller den nyblivne företagaren upptagen från morgon till kväll.

– Jag har alltid känt varmt för ärenden som berör företagare. I kommunalpolitiken har jag främjat företagarnas intressen i över tio år – nu har jag själv blivit företagare och etablerat ett helt nytt företag. Möjligheterna i Lovisa begränsas av onödiga samhälleliga motsättningar. I fortsättningen måste vi bli bättre på att se helheter och bära mera ekonomiskt ansvar, konstaterar Heijnsbroek-Wirén.

Heijnsbroek-Wirén är SFP:s Nylands krets tidigare ordförande och har ställt upp för SFP i riksdagsvalet 2011 och 2019.

– Jag tänker i fortsättningen också främja det svenska språket. Det är ytterst viktigt att få tjänster på sitt modersmål. Jag hoppas att min hjälp kan bidra till att förbättra svenska språkets ställning i Samlingspartiet, småler Heijnsbroek-Wirén. Hon tänker köra igång BiFs (Borgerlig Samling i Finland) verksamhet i Östra Nyland och i Lovisa. BiF är Samlingspartiets svenskspråkiga förening.

I Samlingspartiet blir Heijnsbroek-Wirén varmt välkommen. Ordförande för Samlingspartiet i Nyland, Heikki Vestman tror att Heijnsbroek-Wirén kan fungera som exempel till andra i svenska folkpartiet som är trötta på Sanna Marins regerings vänsterpolitik.

– Det är inte ett under att så många svenskspråkiga borgerligt sinnade känner sig i kläm på grund av den rådande vänsterregeringen i landet. Flera diskussioner pågår och det är inte endast i Nyland. Svenskspråkiga borgerligt sinnade kan känna sig hemma i Samlingspartiet. Med Mia har vi redan länge samarbetat i Nyland. Välkommen med!, säger riksdagsledamot Heikki Vestman.

Även ordförande för Samlingspartiet i Lovisa och omnejd gläder sig över Heijnsbroek-Wiréns flytt till Samlingspartiet.

– Vi önskar Mia varmt välkommen i den samlingspartiska familjen. Samlingspartiet är ett företagarparti som främjar hela stadens bästa. Mia har visat sig vara en stark företrädare för Lovisa i olika forum och det är en glädje att få henne med i vårt lag. Samlingspartiet i Lovisa och omnejd har som mål att stärka svenskspråkiga borgerligas roll i partiet. BiF är vår svenskspråkiga förening vars profil vi har valt att höja, säger Janne Lepola.

 

Tilläggsinformation:

Mia Heijnsbroek-Wirén
tef. 040 197 2569

Janne Lepola
tef. 0400 626 885