Kokoomuksen Orpo: Koronakriisiä on johdettava ennakoivasti – kokoomus julkaisi keskustelunavauksen koronan exit-linjaukseksi

Uutiset

Kokoomus julkaisi oman keskustelunavauksensa koronan exit-linjaukseksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti ennakoivan johtamisen merkitystä keinona päästä eteenpäin koronakriisistä.

”Hallitukselta puuttuu kokonaiskuva koronan hoitamisesta. Työntekijöiden ja yritysten pitkään jatkunut epävarmuus, jäissä oleva kulttuuri- ja tapahtuma-ala, lasten ja nuorten hyvinvointi ja yleinen väsymys koronaan ovat yhtälö, joka huutaa vastauksia. Tarvitsemme selkeitä esityksiä siitä, miten korona selätetään. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa suomalaiset paremmin elämää rajoittavien koronatoimien noudattamiseen”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi. 

Keskustelunavauksellaan kokoomus haluaa antaa oman panoksensa niihin koronapandemian hoitamiseen liittyviin asioihin, jotka ovat poliittisten päättäjien käsissä. Keskustelunavaus on luotu maaliskuussa 2021 sen hetkisten tietojen varassa. Siitä on tarkoituksella jätetty pois koronakriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ja niihin vastaaminen.

“Vaikka näkymä tulevan koronatilanteen kehittymisestä on sumea, jo nyt on varauduttava massarokottamiseen, rajoitusten purkamiseen sekä yhteiskunnan hallittuun avaamiseen.”

”Ennakoiva johtaminen tarkoittaa sitä, että katsotaan kolmea viikkoa pidemmälle ja varaudutaan tuleviin tilanteisiin. Se, kuinka nopeasti pandemiasta päästään eroon, on osin omissa käsissämme. Vaikka näkymä tulevan koronatilanteen kehittymisestä on sumea, jo nyt on varauduttava massarokottamiseen, rajoitusten purkamiseen sekä yhteiskunnan hallittuun avaamiseen”, Petteri Orpo sanoi.

”Koronaviruksesta tai sen muunnoksista ei vieläkään tiedetä kaikkea. Korostamme, että olemme valmiita muuttamaan näkemystämme, mikäli asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä. Korostamme myös, että näkemyksemme on muodostettu niiden tietojen valossa, jotka ovat olleet opposition saatavilla”, Orpo sanoi.

Linkki keskustelunavaukseen: https://www.kokoomus.fi/miten-suomi-avataan–kokoomuksen-keskustelunavaus-koronan-exit-linjaukseksi/