Samlingspartiet intar posten som första viceordförande i Folktinget

Uutiset

På Folktinget extra session har Samlingspartiets Matilda af Hällström valts till Folktingets första viceordförande. Valet är historiskt eftersom Samlingspartiet för första gången innehar platsen som Folktingets näststörsta parti.  Af Hällström jobbar som sakkunnig i riksdagsgruppen samt partikansliet och har tidigare ställt upp i EU-valet.

”Jag är ödmjukt tacksam för förtroende och är redo att arbeta för att främja tvåspråkigheten i Finland samt Folktingets roll i samhället. Samlingspartiets valframgång i Folktingsvalet visar att partiet tar tvåspråkigheten på allvar”, konstaterar af Hällström.

Till Folktingets styrelse valdes även Thorolf Sjölund och Michael Berner.

Samlingspartiet höll också sitt första gruppmöte inför Folktingets session. På mötet valdes tidigare minister och riksdagsledamot, vicehäradshövding Kimmo Sasi till gruppens ordförande. Sasi har en långvarig erfarenhet av Folktinget.

”I valet ökade Samlingspartiet sin gruppstorlek med elva platser från fyra till femton. Det ger oss politisk tyngd och inflytande. Vi är speciellt oroade för effekterna av social- och hälsovårdsreformen och dess inverkan på möjligheten att få service på svenska”, konstaterar Sasi.

Som gruppordförande höll Kimmo Sasi Samlingspartiets grupptal i den allmänpolitiska debatten. I grupptalet underströk Sasi social- och hälsovårdsreformen, kommunalvalet och det allmänpolitiska läget i landet. 

”Nu på hösten behandlas åter budgeten för det kommande året. En sak är klar – för att förbättra ekonomin måste regeringen fatta beslut som förbättrar sysselsättning. Det måste vara slut med tomma ord och det är dags för verksamhet. Det är inte längre hållbart att skylla på coronaviruset”, understryker Sasi.