Mari-Leena Talvitie: “Kokoomus ei hyväksy tinkimistä suomalaisten turvallisuudesta”

Uutiset

Suomi on yksi maailman turvallisimpia maita. Kokoomus haluaa Suomen olevan turvallinen myös tulevaisuudessa. Afganistanin tilanne on osoitus siitä, että kansainvälisissä turvallisuuteen vaikuttavissa ilmiöissä voi tapahtua äkillisiä muutoksia. Turvallisuus ei ole itsestään selvää, vaan se tarvitsee jatkuvasti toimenpiteitä. Hallituksen turvallisuuspuhe ei yksin riitä, tarvitaan myös turvallisuustekoja.

Sisäisen turvallisuuden kysymykset ovat vahvasti sidoksissa erityisesti ulkoisen turvallisuuden ilmiöihin sekä sosiaali- ja sivistyspolitiikkaan, mutta myös elinkeino- ja talouspolitiikkaan. Ehkäisemällä kiusaamista ja syrjäytymistä sekä vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja harrastusmahdollisuuksia ehkäisemme rikollisuutta ja muita turvallisuutta uhkaavia ilmiöitä.

Sisäisen turvallisuuden selonteko sisältää paljon hyviä elementtejä, kuten ennaltaehkäiseviä toimia. Selonteon heikkous on, että painotus ennaltaehkäiseviin toimiin tapahtuu perinteisten, ns. kovan turvallisuuspuolen keinojen kustannuksella. Sisäisen turvallisuuden hoitamisessa tarvitaan molempia. Tarvitaan sekä pehmeitä että kovia keinoja. Rakkautta ja rajoja. Ennaltaehkäisyä ja jälkitoimia. 

Selonteon heikkouksien vuoksi kokoomus ei parlamentaarisessa seurantaryhmässä voinut yhtyä selonteon sisältöön. Ryhmämme katsoo, että selonteko ei ota riittävällä tavalla kantaa sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, jotta sen voisi katsoa saavuttavan hallintovaliokunnan mietinnössä HaVM 5/2017 vp edellytetyt tavoitteet.

Sisäisen turvallisuuden kannalta keskeisiä ovat turvallisuusviranomaistemme riittävät resurssit ja toimivaltuudet. Ammattilaisemme poliisissa, rajavartiolaitoksessa, tullissa, hätäkeskuksessa ja muissa turvallisuusviranomaisissamme tekevät päivittäin mittaamattoman arvokasta työtä suomalaisten turvallisuuden eteen. Vähintä, mitä me vastuunkantajat voimme tehdä kiitokseksi, on osoittaa heille toimivat ja riittävät toimintaedellytykset.

Aiemmin yhteisesti sekä selonteossa asetettu tavoite on nostaa poliisien määrä 8200:aan vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman tavoite on 7500 poliisia vuoteen 2022 mennessä. Hallituksen sanat ja teot ovat keskenään räikeässä ristiriidassa. Hallituksen budjettiesityksessä poliisin resursseiksi on 30 miljoonan euron vaje. Miksi hallitus ei halua turvata poliisin perustoimintoja? Miksi laskette poliisien määrää, vaikka yhteisesti on sovittu sen nousevan?

Viime vaalikauden alusta poliisien koulutuspaikat nostettiin kokoomuslaisten sisäministerien toimesta ja vuodesta 2017 asti poliisien määrä on noussut tasaisesti. Nyt lasku tapahtuu tilanteessa, jossa korona on lisännyt ihmisten avuntarvetta ja hälytysmääriä. Kokoomus ei hyväksy tinkimistä suomalaisten turvallisuudesta. Tulemme vaihtoehtobudjetissamme esittämään hallituksen politiikalle vaihtoehdon, joka turvaa poliisin lisäksi koko rikosketjun resurssit. Kokoomus tulee esittämään lisärahoitusta oikeusvaltion toimijoiden kokonaisuuteen, jotta rikosketjun pullonkaulat poistuvat ja oikeusturva voi toteutua.

Koronakriisin aikana julkisuuteenkin noussut huolestuttava ilmiö on erityisesti suurissa kaupungeissa vakavoituva nuorisorikollisuus. Nuorten keskuudessa näköalattomuus kasvaa ja väkivalta on raaempaa. Poliisi on tunnistanut Suomessa vajaat kymmenen katujengiä javaroitellut Ruotsin ja Tanskan virheiden toistamisesta. 

Nuorten väkivaltaan on puututtava ennakoivasti ja määrätietoisesti. Nuorille on annettava heidän tarvitsemansa apua, tukea ja palveluita. Ripeästi ja oikea-aikaisesti. Samaan aikaan yhteiskunnan viestin nuorille on oltava kirkas: lakia on noudatettava. Jokaisella rikoksella on seurauksia, jotka ovat vakavia iästä tai taustasta riippumatta.

Järjestäytynyt rikollisuus on vakava ja armoton rikollisuuden muoto, joka kasvaa, kansainvälistyy ja koventuu Suomessa kovaa vauhtia. Vankiloissa jengirikollisuuden aseman vahvistuminen näkyy myös vanginvartioihin kohdistuvana väkivaltana. Marinin hallitus on laiminlyönyt järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan. Järjestäytynyttä rikollisuutta ei edes mainita yli 200-sivuisessa hallitusohjelmassa kertaakaan. Arvoisa hallitus, nyt on viimeinen hetki herätä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta.

Kasvava ja arkipäiväistyvä huumeongelma tarvitsee tehokkaita puuttumiskeinoja. Kokoomuksen mielestä keskeistä on tarjota oikea-aikainen hoitoon pääsy ja vaikuttavat kuntoutuspalvelut jokaiselle päihde- ja huumeriippuvaisille. Säästö yhteiskunnalle tulee siitä, kun pystymme pelastamaan nuoria, tulevaisuutemme hyvinvoinnin rakentajia.

Kokoomus haluaa tehdä Suomesta kyberturvallisuuden kärkimaan. Tältä osin selonteko on pettymys – konkreettiset toimet Suomen kyberturvallisuusaseman parantamiseksi jäävät vähäisiksi. Kokoomus on esittänyt, että kyberturvallisuuden strateginen johtaminen keskitetään selkeästi yhdelle taholle, mikä mahdollistaa menestyksekkäät toimet ja strategisen johtamisen.

Sisäinen turvallisuus on hyvinvoinnin peruskivi. Jotta lapset voivat käydä koulua, jokainen voi elää – opiskella, yrittää ja tehdä työtä, on elinympäristön ja yhteiskunnan oltava hyvä, toivoa luova ja turvallinen. Siksi kokoomuksen arvovalinta on Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa.

Ryhmäpuheenvuoro / Edustaja Talvitie / Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta