Heikki Vestman: ”Kohdennetaan turva kaikkein hädänalaisimmille”

Uutiset

Realismia ja ratkaisuja. Se on kokoomuksen linja humanitaarisessa maahanmuutossa. Haluamme auttaa hädänalaisimpia, voimavarojen rajoissa.

Emme hyväksy turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä. Ymmärrämme, että liberaalidemokratian avoin yhteiskunta edellyttää säilyäkseen tiukkojakin rajoja. Haluamme suojella kalleimpia arvojamme: vapautta, tasa-arvoa, turvallisuutta.

Viimeistään vuosien 2015–16 siirtolaiskriisi osoitti, että yksittäisiä lähinnä poliittisen tai uskonnollisen vainon uhreja varten luotu turvapaikkajärjestelmä on rikki. Tuolloin vain alle neljännes Suomesta suojelua hakeneista sai myönteisen päätöksen. Loput eivät olleet liikkeellä turvan tarpeesta, vaan muista syistä.

Tänään todellisuutta on, että Viro, Liettua ja Kreikka ovat päättäneet raja-aidoin suojautua turvapaikkajärjestelmää härskisti hyödyntävältä hybridivaikuttamiselta. Paikoin turvapaikkahakemusten jättäminen on yksinkertaisesti estetty, EU:n hyväksynnällä ja tuella.

Turvapaikkajärjestelmää ei tarkoitettu massasiirtolaisuutta varten. Kokoomuksen tavoitteena on minimoida rajat ylittävä turvapaikanhaku ja kohdentaa turva kaikkein hädänalaisimmille kuten naisille ja lapsille. Ensisijaisesti on autettava lähtöalueilla. Suomea palvelleiden afgaanien auttaminen Suomeen on esimerkki avun oikeasta kohdentamista.

Viime kaudella kokoomuslaisten sisäministerien johdolla tehtiin ja valmisteltiin tiukennuksia lakiin. Turvapaikkamenettelyä tehostettiin ja uusintahakemusten sekä perheenyhdistämisen ehtoja kiristettiin.

Lisäksi valmisteltiin tiukennuksia, jotka edustavat yleiseurooppalaista ja pohjoismaista linjaa: turvapaikkahakemusten käsittely rajamenettelyssä, pysyvän oleskelun ja kansalaisuuden kriteerien kiristykset, törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden kansainvälisen suojelun aseman poistaminen, nopeat karkotukset ja säilöönoton edellytysten laajentaminen.

Vasemmistohallitus hautasi porvarihallituksen tekemän maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden torjuntaohjelman pöytälaatikkoon. Punavihreiden äänetön yhtiömies keskusta hiljaisesti myöntyi. Realismi vaihtui sinisilmäisyydeksi.

Hälyttävä esimerkki on lakiluonnos perheenyhdistämisestä. Maahanmuuttovirasto on varoittanut, että vakavista rikoksista syytetyt tai Supon mukaan kansallista turvallisuutta vaarantavat henkilöt voisivat päästä maahan lähettämällä lapsensa ankkureiksi edeltä. Lisäksi ehdotettu toimeentuloedellytyksen poistaminen perheenkokoajalta romuttaisi kotoutumisen kannusteet.

Hyväksyykö keskusta mallin, joka lienee Euroopan holtittomin?

Kokoomus ei hyväksy kansallisen turvallisuuden vaarantamista ja epäterveiden vetovoimatekijöiden vahvistamista. Rikolliset on pysäytettävä rajalle. Turvapaikkahakemukset tulee ratkaista rajavyöhykkeellä päästämättä henkilöä maahan. Rajamenettelyä tulisi käyttää EU:n ulkorajoilla ja Suomessa. Direktiivi sallii menettelyn itärajallamme, mutta hallitus on pysäyttänyt asian valmistelun.

Laajamittainen maahantulo on todellinen turvallisuusriski. Kokoomuksen mielestä Suomeen on luotava valmius rajoittaa ja estää turvapaikanhaku määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella. Miksei Marinin hallitus ole edistänyt asiaa?

Kotoutumisen on oltava maahanmuuton ehto. Liian harva Suomeen jäänyt on kotoutunut. Kyse on yksisuuntaisesta prosessista: tulija kotoutuu uuteen maahan. Tulijalta pitää vaatia aitoa halua sitoutua maamme sääntöihin, kieleen ja työmarkkinoille.

Kokoomuksen mielestä kansalaisuuden ja pysyvän oleskeluluvan on perustuttava riittävään kielitaitoon sekä työ- ja opiskeluaikaan Suomessa. Kotoutumiseen kannustamiseksi on tarpeellista eriyttää sosiaaliturva siten, että se on kototutumisjaksolla muuta väestöä matalampi sekä selvittää tukikaton käyttöönotto.

Valikoiva maahanmuutto on Suomelle kohtalonkysymys: Ilman osaavia ulkomaisia työntekijöitä ja yrittäjiä hyvinvointiyhteiskunnan pohja putoaa. Turvallisuus ja vakaus ovat paitsi suomalaisille kalliita, ne ovat myös valttikortti, kun kilpailemme kansainvälisesti osaavasta työvoimasta. Ne menetetään, jos humanitaariselle maahanmuutolle ei aseteta kestäviä, tiukkojakin reunaehtoja.

Esitän seuraavan epäluottamuslauseen: Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut humanitaarisen maahanmuuton kestävien reunaehtojen asettamisessa ja turvapaikkajärjestelmän tiukentamisessa, jotta apu kohdentuisi kaikkein hädänalaisimmille, sekä pysäyttänyt viime vaalikaudella valmisteluun otettujen tiukennusten valmistelun, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Kansanedustaja Heikki Vestman
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa 20.10.2021

Muutokset puhuttaessa mahdollisia