Sinuhe Wallinheimo: “Suomi voi joko ajelehtia tapahtumien mukana tai pyrkiä vaikuttamaan niihin”

Uutiset

Arvoisa puhemies,

EU-jäsenyys on Suomelle tärkein taloudellinen ja toistaiseksi myös merkittävin turvallisuuspoliittinen päätös. Suomen on oltava Eurooppa-politiikassaan aloitteellinen niin omien etujemme ajamisessa kuin EU:n kehittämisessä. 

Suomella on oltava EU:ssa ääni, joka kantaa—tätä Kokoomus on edistänyt vuosikaudet. EU:n ytimissä pysyminen, Suomen aseman vahvistaminen ja unionin kehittäminen edellyttävät Suomelta selkeää visiota. Nyt tästä selonteosta ja myös hallituksen EU-politiikasta tämä uupuu. Suomen ennen aktiivisen EU-politiikan suunta on kääntynyt huonompaan. 

Arvoisa puhemies,

Hallituksen EU-politiikan ja selonteon pitäisi antaa vastauksia siihen, millaista unionia Suomi haluaa rakentaa ja millainen rooli Suomella EU:ssa on. 

Suomen on oltava jatkuvasti hereillä, koskipa päätöksenteko kestävän kasvun ja ilmastopolitiikan kokonaisuutta tai ehdotuksia talous- ja rahaliiton kehittämisestä. Puhumattakaan turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä tai EU:n globaalista roolista.

Nyt näin ei tapahdu. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on kehityksestä ja hallituksen linjasta huolissaan. Suomen käytännöksi aiempina vuosina muodostunut vahva ja laaja ennakkovaikuttaminen ei ole toimivaa, jos omat kannat meille kriittisen tärkeissä kysymyksissä ovat levällään. 

Arvoisa puhemies,

Ryhmämme kannattaa EU:n vahvaa kehittämistä, se on Suomen etu. Suuria asioita, joihin meidän pitää keskittyä ovat vapaan, sääntöperusteisen maailmankaupan puolustaminen, kestävä kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä, turvallisuus ja puolustus, sekä muuttoliikkeen hallinta.

Euroopan unionia on kehitettävä arvoyhteisönä. EU:n tulee olla omien perusarvojensa vahva puolestapuhuja ja puolustaja niin sisäisesti kuin kansainvälisestikin.

Kannatamme EU:n roolin vahvistumista ilmastojohtajana. Suomen tulee edistää Eurooppaa, joka on taloudellisesti kestävä ja huomioi ympäristökysymykset. 

Euroopasta on tehtävä maailman kilpailukykyisin talousalue. Väestömme vähetessä ja vanhentuessa EU:n on löydettävä tehokkaampia keinoja kilpailukyvyn ja vaurauden säilyttämiseksi. 

Suomen on myös syytä tukea tavoitetta kehittää Euroopan unionia vahvemmaksi ulko-, turvallisuus- sekä puolustuspoliittiseksi toimijaksi. EU:n on pystyttävä vastaamaan lähialueidensa kasvavaan epävakauteen, Kiinan vaikutusvallan kasvuun sekä Venäjän muodostamiin haasteisiin. 

Pitkällä aikavälillä meidän tulee pyrkiä yhdistämään EU:n ja Naton tehtäviä turvallisuuspolitiikassa. 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä EU tarvitsee toimivamman turvapaikkapolitiikan, joilla voidaan varmistaa, että suojelua tarjotaan nopeasti vain sitä tarvitseville —kansainvälisen oikeuden velvoitteita noudattaen.

Tahdomme kehittää EU:n raha- ja talousunionia nykyistä kunnianhimoisemmin ja vastuullisemmin. Ylivelkaantuminen, markkinakurin puute sekä jäsenvaltioiden ja pankkien välinen kohtalonyhteys ovat talous- ja rahaliiton haasteita ja niihin pitää puuttua.

Arvoisa puhemies,

Suomen vaikuttamisessa EU:n ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin on parantamisen varaa. Ryhmämme yhtyy suuren valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esille nostettuihin huoliin aiemmin hyvin toimineen EU-ennakkovaikuttamisen nykytilasta. 

Suomen on palattava aiempaan käytäntöönsä vahvana proaktiivisena vaikuttajana, reagoinnin sijaan, ja varmistettava hallituksen ja eduskunnan hyvä yhteistoiminta sekä riittävä ja oikea-aikainen tiedonsaanti perustuslain mukaisesti.

Suomella on ennen kaikkea oltava yhtenäinen ja selkeä viesti komission ja jäsenmaiden suuntaan erityisesti kriittisen tärkeissä kysymyksissä.

Yksi esimerkki tärkeästä vaikuttamisen paikasta koskee EU:ssa viriävää keskustelua talouspolitiikan tulevaisuudesta ja yhteisvastuiden laajentamisesta. 

Tähän keskusteluun on Suomessa varauduttava huolella, kuten tasavallan presidenttikin on muistuttanut. Varallisuudella mitattuna suomalaiset ovat ”Euroopassa 16. sijalla ja EU:ssa emme yllä kärkikymmenikköön. Varallisuus kertoo aika paljon siitä, mikä on kyky ottaa ulkopuolista vastuuta.” Presidentti Niinistön huomio on osuva.

Nyt kasvaneita jäsenmaiden velkasuhteita täytyy ryhtyä supistamaan niin, että talouskasvu ei kärsi, mutta pandemia ei voi myöskään olla syy hylätä sääntöihin pohjautuvaa vastuullista talouspolitiikkaa. Tiukat velkakurisäännöt ovat Suomen etu.

Arvoisa puhemies,

Aika keskusteluun EU:n tulevaisuudesta ja Suomen linjasta on nyt. Suomi voi joko ajelehtia tapahtumien mukana tai pyrkiä vaikuttamaan niihin – näiden kahden vaihtoehdon välillä ei ole keskitietä. 

Kokoomukselle valinta on selkeä. Me haluamme Suomen, jolla on selkeä EU-visio ja kykyä toteuttaa se. Tästä selonteosta sitä ei löydy. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt Suuren valiokunnan mietintöön vastalauseensa.

Ehdotankin, että eduskunta hyväksyy vastalauseen kaksi mukaisen kannanoton.

Ryhmäpuheenvuoro / Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo / Palautekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta (SuVM 1/2021 vp; VNS 7/2021 vp)