Elina Valtonen: Hallituksen pitäisi kuopata m-verot

Uutiset

Hallitsematon velkaantuminen ja veronkorotukset ovat tekoja, joista tämä hallitus tulee jäämään kansan muistiin. Aluevaalien alla hallitus on profiloitunut kahden m-alkuisen veron, maakuntaveron ja maastapoistumisveron valmistelussa.

Maakuntaveroon hallitus on edelleen sitoutunut, vaikka ministerit vaalitenteissä muuta väittävät. Valmistelu jatkuu valtiovarainministeriössä, eikä valmistelua ei ole vaalipuheista huolimatta keskeytetty. Miksi maakuntavero näyttää erittäin todennäköiseltä?

Hyvinvointialueiden aloittaessa tulevat valtuustot törmäävät väistämättä tilanteeseen, jossa käytettävissä oleva raha ei riitä kaikkeen siihen hyvään, mitä on menty lupaamaan. Tämä paluu todellisuuteen osuu etenkin vasemmistohallitusta edustaville valtuutetuille kuin märkä rätti naamalle.

Valtiolta tulevaa rahoitusta on määrätty vuodeksi kerrallaan tietty euromäärä. Velkaa ei voida ottaa. Paine verottamiseen tulee siksi väistämättä kasvamaan. Näin tapahtuu erityisesti niiden puolueiden piirissä, jotka eivät pysty ikinä säästämään mistään. Kuten olemme nähneet nykyisen hallituksen tapauksessa, lisämenot katetaan aina lisävelalla, joka on taikaratkaisu kaikkeen. Näiltä puolueilta tulee vuosien saatossa esiintymään alueiden suunnalta kova paine rakentaa uusi verotuksen taso.

On ekonomisteja, jotka puoltavat periaatetasolla maakuntaveroa, jos se onnistuisi hillitsemään menojen kasvua. Parlamentaarinen maakuntakomitea kuitenkin totesi, ettei näin todennäköisesti käy. Herkästi kävisi niin, että lisämenoihin luvattu euro katettaisiin osittain nostamalla omaa veroprosenttia ja suuremmalta osalta valtion kassasta. Verotus nousisi siis pahimmillaan kahdesta suunnasta.

Kokonaisveroaste nousisi arvioiden mukaan väistämättä. Näin tapahtuu, vaikka alkajaisiksi maakuntavero asetettaisiin valtakunnallisesti kahteen prosenttiyksikköön ja samalla tehtäisiin samansuuruinen leikkaus valtion ansioverotukseen. Pidemmässä juoksussa maakunnat alkavat tekemään itsenäisempiä veroprosentin muutoksia, eli korottamaan maakuntaveroa. Verottaminen on poliitikolle usein helpompaa kuin säästöjen löytäminen; erityisesti, jos omalla verotuksella joutuu kattamaan vain osan antamistaan lupauksista.

Lyhyen ajan kuluessa yksi maakunta korottaa veroa yhdellä prosentilla, toinen toisella, kolmas kolmella ja näin edelleen. Miten tällöin estetään kokonaisveroasteen kiristyminen? Valtion ansioverotusta tuskin voidaan säätää erilaiseksi eri puolilla maata, eli valtion verotuksella ei tätä voida enää kompensoida samansuuruisesti kaikille. Jos tuloveroa alennetaan koko maassa, alennetaanko sitä korkeimman vai matalimman vai mediaanimaakuntaveronostojen mukaan? Kokonaisveroasteen nousu on vääjäämätöntä. Siksi kokoomus sanoo tiukan ei:n maakuntaverolle.

Toinen hallituksen valmistelema vero on maastapoistumisvero, jonka hallitus aikoo saada käyttöön ensi vuonna. Kyseessä on erittäin lyhytnäköinen ja ideologisesti värittynyt vero. Sen tuotto on arvioiden mukaan matala, mutta signaalivaikutus suuri, sillä se kannustaa yrittäjät, sijoittajat ja omistajat sijoittamaan varansa jonnekin muualle kuin Suomeen. Vaikutus Suomen taloudelle olisi todennäköisesti vahvasti nettonegatiivinen.

Maastapoistumisveron valmistelussa hallitus ei noudata omia lupauksiaan pohjata politiikka asiantuntijatietoon. Juuri valtiovarainministeriö päätyi aiemmin omassa selvityksessään tyrmäämään veron. Ministeriön virkamiesselvityksen perusteella veroa ei voinut pitää tarkoituksenmukaisena. Vaikutukset Suomen kilpailukykyyn ovat haitallisia.

Esimerkiksi Ruotsissa demarihallitus päätti aikanaan kuopata vastaavan veron valmistelun, juuri yllä mainituista syistä: veropotentiaali olisi pieni, mutta kasvun este suuri. Milloin Suomen vasemmistohallitus tulisi vastaavalla tavalla järkiinsä?

Ihmisille on jäätävä käteen enemmän rahaa, jotta palkalla ja eläkkeellä pärjäisi paremmin – ja yhä useammalla jäisi varoja myös säästöön. Suomi on verrokkimaihinsa nähden pääomaköyhä maa. Uusien verojen ja velanoton puuhastelemisen sijaan katse on suunnattava kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimiin. Vain näin voidaan turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ja palvelut. Tässä työssä kokoomus on mukana.