Kokoomus huolissaan polttoaineiden hinnan noususta – esittää oman korjaussarjan PS:n välikysymykseen osallistumisen sijaan

Uutiset

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on huolissaan suomalaisten arjen kustannuksista sekä käteen jäävistä tuloista ja varallisuudesta. Kokoomus vaatii hallitukselta pikaisia toimia Suomen kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseksi. 

“Olemme kuulleet suomalaisten huolen energiahintojen ja muiden arjen kustannusten kehityksestä. Suomalaisilla perheillä on oltava jatkossa paremmat mahdollisuudet selviytyä kohoavasta kustannustaakasta. Tarve kotitalouksien ostovoiman parantamiselle on nyt kova”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra linjaa.

Eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttinen muistuttaa, että kokoomuksen pitkäaikainen tavoite on ollut kokonaisveroasteen ja erityisesti työn verotuksen keventäminen. Hänen mukaansa kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkevennykset parantaisivat suoraan suomalaisten ostovoimaa. Marttisen mukaan ryhmä on valmistellut myös keinoja arjen kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

“Meillä on vastuullisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin Esitämme muun muassa ammattidieselin käyttöönottoa, työmatkavähennyksen laajentamista ja sähkön siirtohintojen kohtuullistamista. Haluamme myös vahvistaa kotimaisen energian tarjontaa, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Suomi tarvitsee lisää edullista ja puhdasta energiaa”, Marttinen sanoo.

”Kotitalouksien ostovoima paranee kestävästi vain talouskasvun kautta. Siksi vaadimme hallitukselta myös aktiivisia toimia talouskasvun vauhdittamiseen, tuottavuuden vahvistamiseen ja työllisyysasteen nostamiseen kohti pohjoismaista tasoa”, Marttinen lisää.

Eduskuntaryhmä ei ole mukana perussuomalaisten laatimassa välikysymyksessä polttoaineiden ja sähkön hinnoista, koska oppositioryhmät eivät päässeet yhteisymmärrykseen välikysymyksen sisällöstä. Kokoomus yhtyy epäluottamukseen hallitusta kohtaan, mutta pitää perussuomalaisten ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi vastuuttomina ja epärealistisin kalliina.

“Välikysymyksessä on nostettu esiin oikeita ongelmia ja ihmisten aitoja huolia. Siinä esitetyt keinot ongelmien ratkaisemiseksi eivät kuitenkaan ole kestäviä ja kustannustehokkaita. Ehdotusten hintalappua ei lasketa sadoissa, vaan pikemmin miljardeissa euroissa. Fiksusti mietityillä täsmätoimilla saadaan oikeampi apu ilman miljardien aukkoa valtion tuloihin”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo.

“Siksi emme voi allekirjoittaa perussuomalaisten laatimaa välikysymystä, mutta esitämme omat ratkaisumme ja oman epäluottamuslauseemme eduskunnassa. Isänmaalle on eduksi, mitä lyhyemmäksi nykyisen hallituksen toimikausi jää”, Kopra lisää.

Kokoomuksen täsmätoimet:

Kokoomus esittää heti harkittavaksi eräitä täsmätoimia, jotka ovat nopeasti toteutettavissa ilman kohtuutonta aukkoa valtiontaloudessa:

  1. Kattavampi työmatkavähennys tukemaan myös pitkien matkojen työssäkäyntiä.
  2. Ammattidiesel-veronpalautus hillitsemään ammattiliikenteen kustannuksia.
  3. Sähkön siirtohinnat kuriin lisäpaketilla.
  4. Selvitetään alennettu sähkövero talvikuukausille.
  5. Selvitetään keinoja taittaa polttoaineveroa alaspäin tilanteissa, joissa öljyn hinta nousee poikkeuksellisesti.
  6. Lisää kotimaista energiaa – nopeampaa luvitusta ja lakien uudistaminen pienydinvoimaloita varten.
  7. 800 miljoonan euron palkkaveronkevennykset ostovoiman tukemiseksi Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin mukaisesti.

Lisäksi Kokoomus kannustaa ja on valmis osallistumaan energian hinnoitteluun laajemmin vaikuttavien toimien valmisteluun, mikä on tehtävä huolella eikä huolettomasti heitellen.