Petteri Orpo: Venäjä horjuttaa rauhaa Euroopassa

Uutiset

Venäjän päätös tunnustaa sen sotilaallisesti tukemien Ukrainan separatistialueiden itsenäisyys on räikeä kansainvälisen oikeuden rikkomus ja Ukrainan itsemääräämisoikeutta rajoittava teko.

Emme tule missään olosuhteissa hyväksymään Venäjän menettelyä tai Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamista. Toimillaan Venäjä on hylännyt vuoropuhelun ja pyrkimyksen löytää yhteisiä ratkaisuja.

Venäjällä on päävastuu jännitteiden luomisessa sekä niiden liennyttämisessä. Nyt näyttää siltä, ettei Venäjä halua löytää tilanteeseen diplomaattista ratkaisua, vaan sen sijaan se pyrkii horjuttamaan rauhaa Euroopassa. Länsi on tarjonnut Venäjälle mahdollisuutta käydä rakentavia ja tasapuolisia keskusteluja Euroopan turvallisuudesta, mutta Moskova ei ole halunnut näihin kädenojennuksiin tarttua. 

Tilanteeseen on reagoitava välittömästi ja Ukrainalle on osoitettava täysi solidaarisuus. Euroopan unionin ja Suomen on muodostettava yhteinen linja ja asetettava uusia pakotteita Venäjälle. Suomen on osoitettava tukeaan Ukrainalle myös kansallisesti. Taloudellisen ja poliittisen tuen antamisen lisäksi hallituksen on selvitettävä mahdollisuuksia puolustusmateriaalin nykyistä laajemmasta toimittamisesta Ukrainalle. Ukrainalla on oikeus itsepuolustukseen YK:n peruskirjan mukaisesti ja tätä periaatetta Suomen on selvästi tuettava. Tätä me toivoisimme myös omalla kohdallamme, mikäli tilanne sitä edellyttäisi. 

Ukrainan turvallisuudessa on viime kädessä kyse koko Euroopan turvallisuudesta. 

Emme myöskään ummista silmiämme Valko-Venäjän valumiselta Venäjän vaikutuspiiriin. Venäjän pyrkimyksille muuttaa Euroopan turvallisuuden sopimusperusteisuutta ja horjuttaa lännen yhtenäisyyttä on nyt osoitettava rajat. Muutoin vaarana on uhkaava ennakkotapaus siitä, kuinka Venäjä voi aseiden tukemana sanella Euroopan turvallisuusjärjestyksen ja pyrkiä rajaamaan valtioiden itsemääräämisoikeutta. 

Tällainen kehityskulku on huolestuttavaa myös Suomen kannalta ja siksi Ukrainan asia on meidän asiamme. Meidän on kyettävä asettamaan kova kovaa vasten. Vain näin tekemällä voimme vaalia rauhaa Euroopassa. Venäjä ei päätä siitä, mitä Euroopan vapaat ja itsenäiset valtiot tekevät. 

Vaikka Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa ja turvallisuutemme on vakaalla pohjalla, jännitteet Euroopassa heijastuvat myös meihin. Tällöin edessämme on pohdinta siitä, minkälaiset ratkaisut parantavat ei vain Suomen mutta myös koko Euroopan turvallisuutta. Natoon ei ole pikatietä, ja siksi Suomen on ryhdyttävä rakentamaan polkua kohti jäsenyyttä. Tähän tarvitaan myös muita puolueita ja suomalaisten tukea. Kokoomuksen tuki Nato-jäsenyydelle on selvää – Suomi on eurooppalainen valtio, jolla on oltava eurooppalainen puolustusratkaisu.