Kokoomus on valmis viemään Suomen Natoon

Uutiset

Olemme jo viikkojen ajan heränneet synkkiin aamuihin. Helmikuun 24. päivänä Euroopan turvallisuus muuttui peruuttamattomalla tavalla, kun Venäjä käynnisti julman hyökkäyksensä Ukrainaan. Kyseessä on häikäilemätön rikkomus kansainvälistä oikeutta ja Ukrainan itsemääräisoikeutta kohtaan.

Venäjällä ja Putinilla ei pitäisi tässä vaiheessa olla harhaluuloja virheistään. Ukrainalaiset eivät ole antaneet periksi ja osoittavat sankarillista päättäväisyyttä puolustaa maataan. Venäläisten pyrkimys nopeaan sotaan ja itselleen mieluisan nukkehallituksen pystyttämiseen ovat epäonnistuneet. Sen sijaan sodan seuraukset Venäjälle ovat olleet katastrofaaliset, kun Eurooppa ja länsi ovat yhtenäisempiä kuin koskaan.

Venäjä puolestaan on yksinäisempi kuin koskaan, ja se kärsii nyt hyökkäyssotansa seuraukset. Venäjällä on edessään lähes täydellinen eristys kansainvälisestä yhteisöstä, minkä lisäksi sen talous ja koko rahoitusjärjestelmä ovat romahduksen partaalla. Euroopan unioni on yksimielinen kovissa Venäjä-pakotteissaan ja pyrkii nyt nopeutetusti vähentämään energiariippuvuuttaan Venäjästä. Samaan aikaan Venäjällä on havaittavissa lisääntyvää tyytymättömyyttä ja mielenosoituksia.

Seuraukset ovat Suomelle järisyttäviä. Kansalaisten enemmistön mielipide on liikkunut nopeasti ja historiallisesti Nato-jäsenyyden kannalle sekä Suomessa että Ruotsissa. Samalla Suomi tiivistää puolustusyhteistyötään Yhdysvaltojen, Ruotsin ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt suurimman muutoksen Euroopan turvallisuudessa sitten Neuvostoliiton romahduksen. Niin kauan kuin Putin johtaa Venäjää, aidolle liennytykselle idän ja lännen välillä ei ole edellytyksiä. Vaikka Suomi onkin pyrkinyt edesauttamaan rakentavaa suhdetta Venäjän ja lännen välille, sen aggressiivinen käytös ja lausunnot Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä osoittavat, miten naapurussuhteen perusteet voivat romahtaa nopeasti.

Turvallisuusympäristömme on pysyvästi muuttunut, ja nyt on päätösten aika. Ydinkysymys meille on Suomen turvallisuuspoliittisen aseman varmistaminen ja suojaaminen. Venäjästä on tullut aiempaa selvemmin sotilaallinen uhka myös meille. Suomessa on nyt päätettävä, miten parhaiten takaamme turvallisuutemme ja ehkäisemme sotilaallisten kriisien muodostumista. Sotilaallinen liittoutuminen on yksi suurista kysymyksistä.

Suomen pysyminen sotilaallisten liittojen ulkopuolella ei ole automaattisesti turvallisuuspoliittista vakautta ylläpitävä tekijä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoittaa, ettei Putin viime kädessä kunnioita valtioiden sotilaallista liittoutumattomuutta. Tarvittaessa syitä sodankäynnille muita vastaan voidaan keksiä jopa räikeisiin valheisiin perustuen. Ukrainan sota osoittaa myös Yhdysvaltain tuen rajat Natoon kuulumattomille maille.

Nato-optiosta puhuminen pysyvänä asiantilana ei ole enää uskottavaa. Option lunastus on aiemmin kytketty turvallisuusympäristömme nopeaan muuttumiseen tai siihen, että Venäjä näkee EU:n Naton kaltaisena vihollisena. Nyt molemmat näistä ovat toteutuneet, minkä lisäksi Venäjä on määritellyt Suomen koko EU:n kanssa itsensä kannalta vihamieliseksi maaksi. Myös lännen asetoimitukset tulkitaan Venäjällä vihamielisenä toimintana. Olemme siis yhä selvemmin osa Venäjän kokemaa viholliskuvaa ja tällaisessa kehityksessä Suomen kannattaisi ankkuroida itsensä vahvemmin osaksi läntisiä puolustusratkaisuja. Option lunastamisen aika on tullut.

Naton ulkopuolella pysymiselle olisi jatkossa löydettävä hyvin vahvat perusteet, jotta se olisi kannaltamme oikea ratkaisu. Paluu optiopolitiikkaan ei ole enää mahdollista. Käytännössä Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” valinta jäsenyyden suhteen. Mikäli Suomi torjuu Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin, antaisi tämä väärän viestin Moskovaan. Passiivisuutemme voitaisiin pahimmillaan tulkita pelokkuutena. Tällaista mielikuvaa itsestämme emme halua ulospäin antaa eikä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan ole nyt varaa jättää minkäänlaisia aukkoja tai tulkinnanvaraisuutta. Jos siis Suomi ei hae Nato-jäsenyyttä, päätökselle olisi esitettävä selkeät perustelut sekä näkemys vaihtoehtoisesta linjasta, joka jatkossa takaisi turvallisuutemme.

Kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä tulee eduskuntaan lähiviikkoina, kun hallitus tuottaa selonteon turvallisuustilanteesta. Puolueet ovat tunnustaneet tosiasiat nyt laajalti – turvallisuusympäristö on muuttunut. Seuraava askel on aktiivinen toiminta. Muutos edellyttää jykeviä päätöksiä. Kokoomus haluaa, että nämä päätökset tullaan myös tekemään. Välitilaan emme voi jäädä. Selonteon ja parlamentaarisen prosessin pitää Kokoomuksen mielestä johtaa esitykseen jäsenyydestä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunta.

Kokoomuksen kanta on kaikille selvä. Venäjän hyökkäys korostaa Nato-jäsenyyden ajankohtaisuutta, mutta meille kyse ei ole vain reaktioista välittömään tilanteeseen vaan pitkän aikavälin valinnasta. Suomi on eurooppalainen valtio, jolla on oltava eurooppalainen puolustusratkaisu. Tämän näkemyksen takana olemme seisseet jo 16 vuotta. Nato-jäsenyyden myötä mahdollinen hyökkääjä joutuisi ottamaan huomioon, että Suomen tukena olisi koko liittokunnan sotilaallinen voima ja viime kädessä ydinaseiden suoja. Tämän lisäksi Nato-jäsenyyden myötä Suomen mahdollisuudet vaikuttaa globaalin turvallisuuden kannalta tärkeisiin kysymyksiin kasvaisivat.

Me olemme valmiita viemään Suomen Naton jäsenmaaksi ja tulemme ajamaan jäsenyyttä eduskunnassa. Ymmärrettävästi nopeasti muuttunut tilanne on asettanut monet puolueet uuden tilanteen eteen. Aikaa ja tilaa harkinnalle on annettava, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään. Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti.

Tuki Nato-jäsenyydelle on haettava ensisijaisesti kansallisesti. Yhtä tärkeää on kuitenkin tuen saaminen kansainvälisesti. Olen viime viikkoina kiertänyt Euroopassa keskustelemassa turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja Suomen Nato-jäsenyydestä. Vastaanotto on ollut yksiselitteinen: Nato-jäsenyyteemme suhtaudutaan erittäin positiivisesti. Tämä on rohkaissut siihen johtopäätökseen, että aika Suomen Nato-jäsenyydelle on nyt. Kaikkein parasta olisi, mikäli ratkaisu tehtäisiin samaan aikaan Ruotsin kanssa.

Meidän on tehtävä päätöksemme omista tarpeistamme lähtien – emme muita odotellen tai Venäjän uhkauksia kuunnellen. Kysymys on lopulta siitä, mihin haluamme kansakuntana kuulua. Kokoomus on tässä työssä mukana.