Tolvanen: Lainsäädäntöön ei saa jättää turvallisuutta vaarantavia aukkoja

Uutiset

Kansanedustaja Kari Tolvanen

Kun käsittelimme edellisen kerran tässä salissa sisäisen turvallisuuden selontekoa viime syyskuussa, maailma näytti kovin erilaiselta. Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan turvallisuusjärjestystä pysyvästi. Uusi todellisuus on epävarma. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan sota Euroopassa jatkuu. Yllätyksiin on syytä varautua ja pitää huolta Suomen turvallisuudesta kaikin tavoin.

On tärkeää ymmärtää, että se, mitä tapahtuu rajojemme ulkopuolella, heijastuu monella tavalla sisäiseen turvallisuuteen. Pakolaisuus, informaatiovaikuttaminen sekä erilaiset kyber- ja hybridiuhat ovat esimerkkejä asioista, joissa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat yhteen. Kyse on kokonaisturvallisuudesta. Tämä on huomattava Suomen sisäistä turvallisuutta kehitettäessä.

Ukrainasta on YK:n arvion mukaan lähtenyt jo vajaat 3 miljoonaa ihmistä. Kokoomus katsoo, että sodan jaloista pakenevia on autettava. Suomi on valmis kantamaan tässä merkittävääkin vastuuta. Kokoomus pitää hyvänä EU:n tasolla päätettyä menettelyä, joka tarjoaa ukrainalaisille myös automaattisen oikeuden tehdä työtä ja opiskella EU-alueella.

Suomen on ensisijaisen tärkeää varautua erilaisten kyber- ja hybridiuhkien torjuntaan. Lainsäädäntöön ei saa jättää turvallisuutta vaarantavia aukkoja. Kansallinen turvallisuus on yhteensovitettava perus- ja ihmisoikeuksien kanssa – turvallisuus aina etusijalle asettaen. Viime hallituskaudella yhteensovittamista tehtiin useiden lakien osalta erilaisten hybridiuhkien torjumiseksi. Tiedustelulait, aluevalvontalaki, ulkomaalaisten maanhankinnan sekä kaksoiskansalaisten virkakelpoisuuden rajoittaminen ovat hyviä esimerkkejä, miten turvallisuutta edistetään oikeusvaltion periaatteita noudattaen.

Työtä pitää määrätietoisesti jatkaa. Tällä hetkellä emme ole riittävällä tavalla varautuneet lainsäädännössämme esimerkiksi viime vuonna Puolan rajalla nähtyyn, siirtolaisvirtojen avulla tehtyyn hybridivaikuttamiseen. Kyseessä oli vihamielisen valtion organisoitu toiminta naapuriaan kohtaan. Kokoomus edellyttää, että lait säädetään viipymättä toimiviksi. Eilen saadut ilmoitukset valmiuslain pikauudistuksesta ja rajamenettelyn käyttöönoton valmistelun aloittamisesta ovat myönteisiä. Odotamme kuitenkin edelleen selkeää toimeksiantoa toimivaltasäännöksen valmistelusta, jolla rajat ylittävä turvapaikanhaku voidaan keskeyttää määräajaksi hybridivaikuttamistilanteessa, kansallisen turvallisuuden vaarantuessa.

Nyt viimeistään on aika herätä varmistamaan turvallisuusviranomaisille riittävät resurssit ja toimivaltuudet. Ammattilaisemme poliisissa, rajavartiolaitoksessa, tullissa, hätäkeskuksissa ja pelastuslaitoksissa tekevät päivittäin mittaamattoman arvokasta työtä suomalaisten turvallisuuden eteen. Valitettavan ilmeiseksi on käynyt, etteivät nykyiset resurssit ole riittäviä.

Tilanne on hälyttävä esimerkiksi poliisissa. Alkuvuodesta tehdyn riippumattoman selvityksen mukaan poliisilla on 90 miljoonan euron vaje suhteessa hallituksen kehyspäätökseen. Täytyy muistaa, että nykyisessä sodankäynnissä uhka voi pahimmillaan syntyä rajojen sisällä, kuten kävi esimerkiksi Krimin valtauksessa vuonna 2014, kun pienet vihreät miehet eli Venäjän erikoisjoukot ilmestyivät kaduille ja strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Poliisi on tuossa tilanteessa ensimmäisenä torjumassa hyökkääjiä. Tähän on oltava riittävät resurssit. Kokoomus edellyttää, että hallitus ottaa nämä huolet vakavasti ja korjaa ensi kuun kehysriihessä turvallisuusviranomaisten ja myös oikeusviranomaisten resurssit riittävälle tasolle.

Kokoomus on erittäin huolestunut nuorisorikollisuudesta ja katujengien vahvistumisesta Suomessa. On löydettävä pehmeät ja kovat keinot kehityksen katkaisemiseksi etenkin, kun tuoreen tutkimusten mukaan alaikäisten nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet. Kyseistä asiaa hiljattain selvittänyt, johtamani työryhmä kuuli lukuisia asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Kuulemisten pohjalta Kokoomus esitti kuukausi sitten laajan toimenpideohjelman jengirikollisuuden torjumiseksi. Esittämämme toimet ovat edelleen hallituksen vapaasti käytettävissä.

Vaikeana aikana on erityisen tärkeää, että ulkoisen turvallisuuden sisäisistä tekijöistä pidetään hyvää huolta. Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ei ole vähentänyt, vaan päinvastoin lisännyt sisäisen turvallisuuden vahvistamisen tärkeyttä. Kokoomus edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi määrätietoisiin toimiin Suomen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi. Kokoomus on työssä täysillä mukana.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro, kansanedustaja Kari Tolvanen