Sofia Vikman: Suomen menestyksen tae on osaava ja sivistynyt kansakunta

Uutiset


Korkea osaamis- ja sivistystaso on kivijalka, johon nojaa kansakuntamme resilienssi, henkinen kriisinkestävyytemme sekä kyky pitää pää kylmänä informaatiosodassa – erottaa totuus valheesta.

Hallitus on kautensa alusta alkaen julistanut, miten se tekee koulutuksen kunnianpalautuksen. Hallitukselle tämä niin sanottu ”kunnianpalautus” on tarkoittanut määräaikaisia hankerahoja ja byrokratiaa lisääviä hankkeita.

Hallituksen koulutuspolitiikka on ollut tempoilevaa määräaikaisine hankerahoineen. Miten käy esimerkiksi 1000 ammatillisen koulutuksen opettajalle ja ohjaajalle, jotka on palkattu määräaikaisella rahoituksella? Tästä Kokoomuksessa kannamme huolta.

Koulutuspolitiikka tarvitsee ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Uudistusten toimeenpanoon on annettava aikaa. Ennen kaikkea tarvitaan työrauhaa kentälle.

Kokoomus on esittänyt vaihtoehtonsa, jolla koulutuksen rahoitusta ja ennakoitavuutta vahvistettaisiin. Me vakinaistaisimme hallituksen pätkärahat. Priorisoisimme menoja ja tekisimme arvovalintoja sivistyksen puolesta.

Laadukas koulutus ja sivistys perustuu korkeatasoiseen tieteeseen ja tutkimukseen. Tiede, tutkimus ja koulutus ovat talouskasvun ja hyvinvointimme kivijalka.

Nyt kun on saavutettu parlamentaarinen sopu tieteen ja tutkimuksen rahoitustason nostamisesta, on hallituksen peräännyttävä päättämistään historiallisen rajuista tiedeleikkauksista. On hyvä, että hallitus näyttää viimein kuulleen kokoomuksen vaatimuksen tiedeleikkausten perumisesta, mutta odotamme vielä konkreettisia päätöksiä. Epäselvää on yhä peruuko hallitus kaikki tulossa olevat tutkimus- ja koulutusleikkauksensa.

Valtaosa uusista työpaikoista syntyy korkeaa osaamista vaativille aloille. Siksi on tärkeää huolehtia, että saamme vähintään 50 prosenttia nuorista ikäluokista suorittamaan korkea-asteen tutkinnon. Talouskasvun kannalta tämäkin tavoite on matala ikäluokkien pienentyessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa painottaa, että kun korkeakoulujen aloituspaikkoja on aivan oikein lisätty, täytyy niille varata riittävät resurssit eikä lisävelvoitteita voida toteuttaa koulutuksen laadun kustannuksella.

Maamme ehdoton vahvuus ja oikeastaan edellytys osaamisella menestymiselle on se, että jokaisella taustasta ja varallisuudesta riippumatta on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma kiinnostus ja ahkeruus vie.

Koronapandemia on lisännyt oppimisvelkaa. Meidän on kurottava sitä umpeen ja varmistettava, että jokainen nuori saavuttaa peruskoulusta riittävät perustaidot jatko-opintoihin siirtymiseksi. Jokaisen oppilaan on saatava oppimisen tukea oikea-aikaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Maailman parhaille opettajille on annettava työrauha ja mahdollisuus keskittyä perustyöhönsä. Kokoomus haluaa varmistaa, että kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten kelpoisuusvaatimukset säilyvät vähintään nykytasolla. Lisäksi on jatkettava viime kaudella käynnistettyä työtä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi.

On tärkeää, että sivistysvaliokunta linjasi mietinnössään, että lukiokoulutuksella ja ammatillisella koulutuksella on jatkossakin erilliset järjestämis-, ohjaus- ja rahoituslainsäädäntönsä.

Lukiokoulutuksella ja ammatillisella koulutuksella on omat tärkeät sivistystehtävänsä, joista on jatkossakin pidettävä kiinni. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot, ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kehittää ammatillisia valmiuksia ja valmistaa nuoria työelämään.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa, että eduskunnan tahtotilaa on kunnioitettava ja varmistettava tulevaisuudessakin molempien koulutusmuotojen omat ainutlaatuiset tehtävänsä. Nyt on hallituksen tehtävä varmistaa, että eduskunnan tahtoa noudatetaan.

Lopuksi: Suomen menestyksen tae on osaava ja sivistynyt kansakunta. Tätä meidän on vaalittava jatkossakin. Johan Vilhelm Snellmanin sanoin ”Pienen kansan voima on sivistys”.

Koulutuspoliittisen selonteon palautekeskustelu, kokoomuksen ryhmäpuhe, kansanedustaja Sofia Vikman