Eduskuntaryhmät: Himmetä ei muistot koskaan saa – sotiemme veteraanien perinnetyötä on vaalittava

Uutiset

Eduskuntaryhmät osoittavat kunnioituksensa sotaveteraaneille ja vetoavat, että veteraaniperinnettä säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa.

Suomi on osoittanut arvostuksensa ja kantanut vastuuta veteraaneja kohtaan pitämällä huolta heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Ennen pitkää sotasukupolvi poistuu keskuudestamme, joten on erityisen tärkeää, että emme anna heidän työnsä ja uhraustensa muistojen himmetä suomalaisessa yhteiskunnassa. Nyt on oikea aika pohtia, miten perinteen jatkuminen varmistetaan. Tämä sotasukupolven perintö on olennainen osa kulttuuriperintöämme ja kansallista identiteettiämme. On aika luoda lähtökohdat ja periaatteet yhteiskuntamme veteraaniperinnetyön toteuttamiselle.

Tänään, kansallisena veteraanipäivänä, Valtioneuvosto asettaa eduskuntaryhmien pyynnöstä veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämistä selvittävän työryhmän.

Työryhmän tehtävä on laatia ehdotus siitä, miten Suomen 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään, hoidetaan ja vaalitaan siten, että veteraaniperinne tulevaisuudessa säilyy keskeisenä osana suomalaista yhteiskuntaa.

Työssä on keskeistä määrittää, miten eri toimijoiden yhteistyö perinnetyössä järjestetään, sekä mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja vastuut, miten perinnetyö tulisi organisoida, toteuttaa ja rahoittaa sekä – mikä on valtion rooli ja tehtävät veteraanien perinnetyössä.

Himmetä ei muistot koskaan saa! Eduskuntaryhmät toivottavat hyvää veteraanipäivää kaikille suomalaisille.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Keskustan eduskuntaryhmä

Vihreä eduskuntaryhmä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Ruotsalainen eduskuntaryhmä – Svenska riksdagsgruppen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Liike nyt -eduskuntaryhmä