Vantaa-Kerava: Hoitajilla ja lääkäreillä pitää olla aikaa hoitaa potilaita

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Eurostatin mukaan Suomessa on melko hyvä määrä hoitajia suhteessa muihin Euroopan maihin. Silti kärsimme hoitajapulasta, mistä se johtuu?

Sisätautien emeritusprofessori Jukka Mustonen kirjoitti vastikään Seniorilääkärilehteen jutun, jossa kerrottiin, kuinka vuonna 2019 Suomen Lääkäriliitto teki kyselytutkimuksen 140:lle terveyskeskuksen johtavalle lääkärille. Yli 60 prosenttia vastaajista arvioi, että keskimäärin 19 prosenttia terveyskeskuslääkärin työstä on sellaista, joka olisi tarkoituksenmukaisempaa hoitaa jonkin muun ammattiryhmän toimesta. Kyselytutkimuksen mukaan nämä työt vievät lääkäreiltä melkein yhden työpäivän viikosta.

Professori Mustosen jutussa viitattiin myös siihen, kuinka sairaanhoitajien työnkuva on muuttunut. Päivittäin hoitajat kärsivät riittämättömyyden tunteesta eli eettisestä kuormituksesta, mikä johtuu siitä, että he eivät ehdi kiireestä johtuen hoitamaan potilaitaan kunnolla. Vuonna 2017 selvitettiin ulkopuolisten tarkkailijoiden toimesta hoitajien työajan käyttöä yliopistosairaaloiden konservatiivisella akuuttiosastolla. Raportin mukaan ajankäytöllisesti työvuoroista suurin osa oli tietokoneella työskentelyä. Siihen kului keskimäärin 2,5 tuntia hoitajan työaikaa yhden työvuoron aikana.

Luvut ovat murskaavia. Hoitajien ja lääkärien päätehtävä on hoitaa potilaita, mutta näyttää siltä, että suuri osa työajasta menee toissijaisiin asioihin. Miten tähän tilanteeseen on ajauduttu ja mitä me voisimme tehdä asialle?

Karsitaan turhan työn tekemistä

Sote-uudistus on hallinnollinen uudistus, mutta samalla se on mahdollisuus luoda uutta ja tehdä paremmin. Meille on tärkeää saada sosiaali- ja terveydenhuoltoon hyvät ja toimivat tilat, sujuvat hallinnolliset prosessit ym. Kaikista tärkeintä on kuitenkin tarjota asukkaille oikea-aikaisesti laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa sekä hoivaa. Se tapahtuu potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä. Ei ole kustannusvaikuttavaa laittaa hoitajia tekemään ruokatilauksia tai tilaamaan takseja. Lääkärien tehtävä ei ole hoitaa tietokonetta vaan potilasta. Me tarvitsemme rajallisten resurssien oikeanlaista kohdentamista. Päättäjinä meidän on tiedostettava edessä olevat haasteet ja pyrkiä hartiavoimin ratkomaan niitä.

Parannetaan johtamista ja työoloja

Tehyn teettämän tutkimuksen mukaan 85 prosenttia erikoissairaanhoidossa työskentelevistä hoitajista on miettinyt sote-alalta lähtöä. Heidät pitäisi alalla muun muassa kohtuullinen työmäärä, hoitotyön järkevä resursointi ja parempi palkkaus.

Sekavan työnkuvan ja työn kuormittavuuden lisäksi hoitajat kärsivät asemastaan niin sanottuna korvattavana resurssina. Se ei lisää alan pito- tai vetovoimaa. Hoitaja on terveydenhuollon huippuasiantuntija. Sote-uudistus on mahdollisuus ja ellei jopa viimeinen toivomme saada terveydenhuollon työolot sellaiseen kuntoon, jossa niiden olisi pitänyt olla koko ajan. Terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla hallinnan tunne omasta työstään. Heidän tulee saada antaa onnistua omassa työssään. Se on meidän kaikkien etu.

Anniina Pylsy

Vantaa-Keravan aluevaltuutettu