Vantaa-Kerava: Omalääkäri 2.0 – tiimimallista perusterveydenhuollon pelastus?

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Sote-uudistuksen tavoitteina on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja hillitä kustannusten kasvua. Yleviä tavoitteita. Nyt hyvinvointialueilla tehdään strategiaa ja mietitään miten näihin tavoitteisiin päästään. Valtiolta tullee vielä yksi tiukka tavoite: Hallitus päätti kehysriihessä 2022 jatkaa seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamista perusterveydenhuollossa.

Hoidon jatkuvuus on tutkitusti perusterveydenhuollon laadun ja toimivuuden keskeinen elementti. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että potilas tapaa aina tutun hoitajan tai lääkärin, joka tuntee potilaan. Hoidon jatkuvuutta on pidetty erityisen tärkeänä potilaille, joilla on pitkäaikaisia sairauksia tai terveysongelmia, monisairastavuutta tai muista syistä johtuvaa runsasta terveyspalveluiden käytön tarvetta. Hoidon jatkuvuus liittyy parempaan potilastyytyväisyyteen, paremmin toteutuvaan terveyden edistämiseen, parempaan hoitoon sitoutumiseen ja vähäisempään sairaalahoidon tarpeeseen ja vähäisempään kuolleisuuteen.

Perusterveydenhuollon palvelut eivät ole nykyaikana enää lääkärin yksilösuorituksen varassa vaan moniammatillinen henkilökunta tekee yhteistyötä potilaan parhaaksi. Moniammatillista yhteistyötä pitää vahvistaa, jotta terveyspalvelut toimivat sujuvasti, kustannustehokkaasti ja seitsemän päivän hoitotakuun toteuttaen.

Useissa terveyskeskuksissa ympäri Suomen on käytössä tiimimalli perusterveydenhuollon toiminnan järjestämiseksi. Moniammatillisessa tiimissä on mukana lääkäreitä ja hoitajia sekä mm sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia tai fysioterapeutteja. Tiimi työskentelee samassa tilassa ja potilaat ottavat yhteyttä puhelimitse. Tiimimallissa potilaan ongelman selvittely aloitetaan heti ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perinteisessä mallissa annetaan aika lääkärille, joka aloittaa selvittelyn yksin, aivan alusta ja usein ilman riittäviä taustatietoja.  Eri terveyskeskuksien kokemuksien mukaan keskimäärin 60-70% potilaista voidaan hoitaa etänä tiimimallilla. Vastaanotolle ohjattavat potilaat ohjataan oikean ammattilaisen vastaanotolle, joka ei ole välttämättä lääkäri. Esimerkiksi selkäkipuiset fysioterapeutille ja diabeetikot diabeteshoitajalle. Lääkärin vastaanotolle ohjattavat voivat käydä tarvittavissa röntgen-tai laboratoriotutkimuksissa etukäteen, jolloin vastaanotolla on kaikki tieto käytettävissä hoitopäätöksien tueksi.

Väestön hoitovastuu jaetaan tasaisesti eri tiimeille. Mallin myötä hoidon jatkuvuus on taattu, kun sama tiimi hoitaa aina samat potilaat. Tiimimallissa muutaman tiimin jäsenen poissaolo tai vaihtuminen ei romuta hoidon jatkuvuutta tai hoidon saatavuutta. Jokaisen potilaan ongelmaan ja huoleen voidaan räätälöidä yksilöllisesti sopiva palvelu nopeasti, sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Tiimimalli tukee myös työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Mallin myötä potilaita voi oikeasti auttaa heti yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa, potilaiden haastavia ongelmia voidaan pohtia yhdessä ja työkuorma jakaantuu usean ammattilaisen kesken.  Tiimityö on nykyaikainen tapa tehdä töitä, myös terveydenhuollossa.

Marja Ahava

Vantaa-Keravan aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen