Petteri Orpo: Suomi tarvitsee kasvun kaavan

Uutiset

Ahvenanmaa on oleellinen osa Suomea ja kokoomus haluaa huolehtia, että Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välit ovat hyvät ja yhteistyö selkeää. Onnitelemme Ahvenanmaata ja ahvenanmaalaisia satavuotisen itsehallinnon johdosta!

Myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti Ahvenanmaa on merkittävä. Ukrainan sodan myötä Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt kriittisellä tavalla ja tämä on luonut tarpeen tarkastella Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisia ratkaisuja.  Sotilasstrategisesti Ahvenanmaan saarien sijainti on tärkeä. Kyse on koko pohjoisen Euroopan meri- ja kauppareittien puolustamisesta.

Suomen puolustusvoimilla on velvoite puolustaa valtakunnan kaikkia alueita. Ahvenanmaa on huomioitu sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen suunnitelmissa. Demilitarisoinnista huolimatta. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että voimme suojella Ahvenanmaata kaikelta ulkoiselta aggressiolta – se on meidän velvollisuutemme.

Ja siitä me pidämme kiinni. Suomi on valmis puolustamaan Ahvenanmaata.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys Natossa muuttaa alueen turvallisuustilannetta, ja mielestäni Ahvenanmaan kannalta parempaan suuntaan. Itämeri on jatkossa pitkälti Naton sisämeri. Kun jatkossa kaikki Pohjoismaat ovat samassa puolustusliitossa pystymme suunnittelemaan puolustuksemme vahvemmaksi.

Samaan aikaan Venäjä on raa’alla sodallaan osoittanut, että se on täysin arvaamaton. Siksi sen aggressioon pitää varautua myös tärkeän Ahvenanmaan osalta. Haluamme hyvässä yhteistyössä ahvenanmaalaisten kanssa miettiä, miten jatkossa toimitaan yhdessä. Mahdollisten muutosten pitää lähteä ahvenanmaalaisista itsestään.

Kunnioitamme itsehallinnon asemaa ja arvostamme vuoropuheluamme. Ahvenanmaan itsehallinto toimii malliesimerkkinä maailmalle siitä, miten yhdessä toimimalla ja toista kuullen voimme toteuttaa menestyksellistä yhteiseloa – tätä perinnettä haluamme jatkossakin vaalia.

Hyvät ystävät,

Tulevassa hallitusohjelmassa se viimein lukee: Suomi on Naton jäsenmaa. Se on ollut meidän pitkäaikainen tavoitteemme. Jäsenyys takaa turvallisuutemme pitkälle tulevaisuuteen.

Toistaiseksi Nato-jäsenyytemme etenee nyt historiallisen nopeaa vauhtia. Elokuun alussa Yhdysvaltain senaatti ratifioi jäsenyytemme kiitosten ja arvostuksen kera. Samanlaisia viestejä kuulemme kaikista jäsenmaista.  Kaikesta näkee, että Yhdysvallat pitää Eurooppaa tärkeänä kumppanina ja ymmärtää, että esimerkiksi suuren Kiina-haasteen edessä se tarvitsee Eurooppaa.

Jos asiat etenevät parhaalla tavalla, syksyn kuluessa kaikki jäsenmaat ovat ratifioineet jäsenyytemme. Olen luottavainen, että saamme pikaisessa aikataulussa puuttuvat ratifioinnit – myös Turkin osalta. Kun muut toimivat päättäväisesti, myös paine jäljellä olevia kohtaan kasvaa.

Kun meistä viimein tulee Naton jäsenmaa, todellinen työ kuitenkin vasta alkaa. Seuraavalla hallituskaudella käynnistyy uudenlaisen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rakentaminen.

On aika löytää Suomen linjalle uusi sanoitus ja sisältö, joka sopii ja palvelee paremmin tämän päivän haasteita ja olosuhteita. Olennaista tälle linjalle on, miten jatkossa tarkastelemme niin lähialueitamme kuin globaaleja kehityskulkuja osana liittokuntaa, jossa kumppaneistamme on tullut liittolaisia ja solidaarisuudesta velvoite.

Suurin huoleni koskee luonnollisesti Venäjän sotaa Ukrainassa. Ukrainalaisten urhoollinen puolustustaistelu ja heille annetut aseet ovat osoittautuneet ratkaiseviksi tekijöiksi sodankulun kannalta. Meillä ei ole varaa olla auttamatta Ukrainaa, sillä viime kädessä taistelukentillä määritellään myös tulevaisuuden Euroopan turvallisuuspoliittiset asetelmat.

Niiden osalta olemmekin taitekohdassa. Mikäli Ukraina onnistuu kääntämään sodan aloitetta itselleen ja pakottaa Venäjän perääntymään etelässä, muuttuvat parametrit myös laajemman dynamiikan osalta. En pidä todennäköisenä, että sodan loppu olisi vielä edessämme. Kumpikaan osapuoli ei suostu rauhaan tai myönnytyksiin, mikäli tähän ei ole pakottavaa tarvetta. Siksi meidänkin on jatkettava Ukrainan tukemista kaikin mahdollisin keinoin. Enemmän ja parempia aseita, jotta Putin pysähtyy.

Lähtökohtaisesti toivoisimme tietenkin turvallisuustilanteen kehittyvän suuntaan, jossa emme joutuisi panostamaan puolustuksemme suunnitteluun aiempaa enemmän. Todellisuus kuitenkin on tällä haavaa sellainen, että on velvollisuutemme pitää huoli puolustuksemme ajanmukaisuudesta kaikkialla Suomessa.

Kokoomus on sitoutunut siihen, että puolustusbudjettimme pidetään vaaditulla – ja luvatulla – yli kahden prosentin tasolla.

Presidentti Urho Kekkonen sanoi aikoinaan, että jos jommankumman, sisä- tai ulkopolitiikan, pitää olla rempallaan, olkoon se sisäpolitiikka.  Tasavallan presidentin yhdessä valtioneuvoston kanssa johtama ulkopolitiikka onkin nyt kunnossa. Yhtenäisenä kansankuntana olemme saavuttaneet ulkopoliittisesti merkittäviä askelia tänä vuonna.

Sisäpolitiikkamme sen sijaan totisesti on rempallaan. Kekkosen ajattelu ei enää tänä päivänä päde: vain sisäisesti vahva Suomi on myös ulkoisesti vahva.

Hyvinvointiyhteiskunnan perustukset rapautuvat. Kuluneen vaalikauden aikana ongelmat ovat vain kasaantuneet ja kärjistyneet. Epävarmuuden aika huutaa johtajuutta tyhjille seinille. Yksittäiset ministerit toimivat, mutta hallituksen yhteinen näkemys on monissa kysymyksissä hukassa.

Tosiasiat on tunnustettava: tummia pilviä kasautuu taivaan reunalle runsaasti. Inflaatio on vauhdissa, korot nousevat, maailmantalouden syvä taantuma odottaa nurkan takana. Hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu ja luo epävarmuutta ympärillemme. Ennusteet Suomen talouskasvulle ensi vuonna ovat euroalueen matalimpia.

Suomi ei voi jatkaa loputtomiin nykyisellä taloudenpidolla. Varautuminen huonoihin aikoihin olisi pitänyt aloittaa ajoissa. Sen sijaan Sanna Marinin hallituksen politiikka on rakennettu velkarahalle ja sama meno jatkuu: huolta huomisesta ei ole ja eteen tulevat ongelmat kuitataan lisävelalla. Hallitus ei tee valintoja eikä priorisoi menoja. Tärkeät uudistukset ovat tekemättä.

Tämän linjan on pakko muuttua. Suomi on vietävä oikealle raiteelle.

Marinin hallitus on elänyt harhakuvitelmassa, jossa velalla ei ole väliä. Todellisuus on toinen. Jo pienikin korkojen nousu tarkoittaa mittavia lisäkuluja valtiontaloudessa. Ensi vuonna valtion korkomenot kaksinkertaistuvat 700 miljoonasta 1 300 miljoonaan. Vertailun vuoksi: 800 miljoonalla eurolla pyöritetään koko Suomen poliisitoimea.

Nyt kun vielä elämme noususuhdannetta, valtion menoja tulisi katsoa tarkalla silmällä. Valtionavarainministeri Saarikon budjettiesityksen mukaan Suomi kuitenkin velkaantuu ensi vuonna 6 300 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa noin 1 500 euroa lisävelkaa jokaista suomalaista kohden. Hallituksen riihessä summa tulee kasvamaan.

Vahva valtiontalous on suomalaisen paras turva. Talouspolitiikka on nimittäin myös turvallisuuspolitiikkaa. Erityisesti sumuisina aikoina tulisi panostaa talouden nurkkapulttien kestävyyteen, sillä niiden varassa Suomi lepää.  Samalla kun vahvistamme puolustustamme ja liittoudumme, meidän pitää huolehtia yhä enemmän myös taloutemme iskunkestokyvystä.

Julkista taloutta haastavia kriisejä on kohdattu viime vuosikymmeninä lukuisia. Juuri näitä kriisejä varten julkiseen talouteen tarvitaan liikkumavaraa, jotta terveysturvallisuus, rokotteet tai vaikkapa puolustus voidaan tiukan paikan tullen taata. Siksi kokoomus peräänkuuluttaa tarkkaa taloudenpitoa ja kasvu-uudistuksia. Niin varmistamme, että Suomi ja suomalaiset selviävät tulevaisuuden haasteista.

Samalla on huolehdittava kansalaisten ostovoimasta. Nousevien hintojen vuoksi kukkaro kevenee nopeasti, ja arki on monelle yhä vaikeampaa. Ansiotuloverotuksen keventäminen parantaisi sekä ostovoimaa että lisäisi työnteon kannustimia. Siksi hallituksen tulisikin toteuttaa tuloverotuksen keventäminen jo nyt, eikä odottaa syksyn palkkakierroksia.

Onnistunut ajoitus veronkevennysten voimaantulolle olisi jo tammikuu, sillä tuolloin Suomen talous voi jo olla laskusuhdanteessa. Ennen muuta verotuksen keventäminen on rakenteellinen kasvu-uudistus, joka sopii tähän hetkeen erinomaisesti.

Hallituksen linjan on pakko muuttua budjettiriihessä syyskuun alkupuolella. Hengitystäni en pidättele, sillä ongelmat siirrettäneen tuttuun tapaan seuraavan hallituksen kontolle. Tulevista vuosista tulee vaikeita, sillä uusien haasteiden lisäksi nykyisen taloudenpidon jäljiltä jää paljon korjattavaa. Suomi-laivan suunta täytyy kuitenkin kääntää, jotta luottamus valoisaan tulevaisuuteen voidaan palauttaa.

Muutos on mahdollinen. Ensi kaudella on palattava menomalttiin. Julkisille menoille on tehtävä ruumiinavaus ja mietittävä, mitä voimme tehdä paremmin.

Ennen kaikkea meidän on saatava talous kasvuun. Komissio ennustaa Suomelle ensi vuodeksi EU:n hitainta talouskasvua.  Talouden saaminen ennustettua nopeampaan kasvuun on vaihtoehto koville sopeutuksille ja leikkauksille. Kasvu on paras tapa saada velkaantuminen taittumaan. Ilman nopeampaa talouden kasvua voimme heittää hyvästit hyvinvoinnille.

Me kokoomuksessa uskomme kasvun kaavaan. Sdp:llä on hallussaan vain kulutuksen kaava.

Kasvun kaava lähtee näkökulman muutoksesta. Siitä, että katse kohdistetaan kasvun edellytyksiin: niihin tekijöihin, jotka tekevät Suomesta houkuttelevan maan investoida ja yrittää. Siihen, että työn tekeminen ja yrittäminen ovat tässä maassa aina kannattavia. Siihen, että meillä on ja että meille muuttaa osaavaa työvoimaa. Siihen, että me uskomme itseemme ja uskallamme näyttää sen myös ulospäin.

Kokoomuksella on käyttöön valmis resepti siitä, miten tämä toteutetaan. Meillä näkemys muun muassa siitä, miten työpaikkoja lisätään, yrittämisen edellytyksiä parannetaan, miten tutkimusta ja kehitystä vauhditetaan, verotusta uudistetaan kannustavammaksi ja ilmastonmuutosta torjutaan talouden kasvua ja kotitalouksia kurjistamatta.

Hyvät ystävät, talouden kasvun pitää olla kaikkien tavoite. Sillä me turvaamme hyvinvoinnin ja ehkäisemme kovat sopeutustoimet. Emme lainkaan aliarvioi tulevan vaalikauden haasteita. Se, että Suomen velkaantuminen saadaan loppumaan ja julkinen talous tasapainoon, vaatii kahden vaalikauden työn. Se vaatii kaikkien päättäjien sitoutumisen. Kasvun vauhdittaminen on ainoa tie hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Muuta tietä ei ole.

Siinä, missä vasemmalla peräänkuulutetaan julkisen sektorin roolin kasvattamista, me peräänkuulutamme lisää tilaa ja mahdollisuuksia ihmisille tarttua toimeen, yrittää ja onnistua.

Maailman kireimmin verotetut kotitaloudet ja yritykset eivät kaipaa enää yhtään uutta veroa tai veronkiristystä. Työn verotusta tule keventää – tasaisesti kaikilta.

Kokoomus haluaa, että Suomi on innostava ympäristö yrittää ja kasvaa. Me haluamme sujuvaa sääntelyä ja jouhevaa lupakäsittelyä. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa miljardiluokan investoinnit odottavat byrokratian rattaiden pyörimistä vuosikaupalla.

Me kokoomuksessa haluamme, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään. Haluamme kääntää osaamistason taas nousuun.

Kokoomus haluaa kestävää ja vahvaa teollisuuspolitiikkaa. Meidän ei tule omilla toimillamme lisätä teollisuuden kustannuksia. Päinvastoin haluamme olla kumppani niiden kanssa, jotka luovat Suomeen työpaikkoja, kasvua ja investointeja. Teollisuuden vihreä vallankumous on valtava tilaisuus maailmanluokan puhtaiden huippuinnovaatioiden suomalaiselle vientiteollisuudelle.

Me kokoomuksessa haluamme siis raivata tilaa ihmisille, luovuudelle ja investoinneille. Siten me saamme maahan kasvua ja ihmisille hyvinvointia. Muuhun meillä ei ole varaa.

Me kokoomuksessa olemme valmiita kantamaan vastuuta. Tulemme tekemään kaikkemme, jotta lunastamme ihmisten luottamuksen tulevissa eduskuntavaaleissa.

Haluamme suomalaisten tuella rakentaa valoisaa tulevaisuutta, jossa vastuun kantaminen ei tarkoita kivireen vetämistä, vaan voimaa ja kykyä viedä Suomea eteenpäin. Silloin Suomi on oikealla raiteella.

Puhe puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Maarianhaminassa. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.