Sinuhe Wallinheimo: Suomesta puhtaan energian suurvalta

Uutiset

Kokoomuksen ryhmäpuhe to 13.10. pidettävässä lähetekeskustelussa
VNS 6/2022 vp Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Arvoisa puhemies,

Kylmien säiden ja pitkien välimatkojen Suomi on erityisen riippuvainen siitä, että kohtuuhintaista energiaa on saatavilla. Saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden lisäksi keskeistä on energiaomavaraisuuden lisääminen ja fossiilienergian käytön määrätietoinen vähentäminen päästöjä vähentääksemme.

Energiapolitiikan eri tavoitteiden yhteensovittaminen on mahdollista, kun hyödynnämme laaja-alaisesti kustannustehokkaita, kotimaisia ja vähäpäästöisiä energianlähteitä.

Tehtaita ei saa lopettaa siksi, että kohtuuhintaisen sähkön saantia ei ole voitu taata. Järkevä energiatehokkuus sen sijaan on erittäin kannatettavaa. Siinä säästetään rahaa ja ympäristöä samalla kertaa.

Arvoisa puhemies,

Tämä puheeni alku oli kymmenen vuoden takaa kokoomuksen ryhmäpuheesta, kun tässä salissa oli käsittelyssä selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta.

Ja tänään viesti on saman suuntainen; tarvitsemme järkevää ja ratkaisukeskeistä ilmasto- ja energiapolitiikkaa, joka huomioi yhteiskunnan kokonaisedun. Onneksi olemme tunnistaneet jo aikoinaan tarpeen vähentää fossiilienergian tuontia ja panostaneet kotimaiseen puhtaaseen energiaan.

Jatketaan samalla päästöjen vähentämisen tiellä, joka ei kurjista arkea vaan päinvastoin luo kestävää kasvua ja suomalaisille uusia mahdollisuuksia.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on esittänyt lukuisia toimenpiteitä, joiden avulla selviämme yli akuutista energiakriisistä. Olemme tuoneet useita esityksiä uudistaaksemme sähkömarkkinoita, jotta suomalaisille riittää kohtuuhintaista sähköä tulevan talven pakkasilla.

Nopeavaikutteisten toimien valmistelu olisi pitänyt aloittaa jo eilen, mutta hyvä hallitus, voisitteko viimeistään huomenna alkaa edistää pika-aikataululla tarjoamiamme keinoja?

Arvoisa puhemies,

Olemme myös esittäneet pidemmän aikavälin ratkaisuja. Niiden avulla jatkamme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa siten, että energian hinta Suomessa pysyy kilpailukykyisenä. Voimme tehdä puhtaasta ja edullisesta energiasta kilpailuvalttimme.

Kokoomus haluaa rakentaa Suomeen lisää ydinvoimaa ja varmistaa lisääntyvän tuulivoiman rinnalla vesivoiman edellytykset. Haluamme nopeuttaa energiainvestointeja ja sujuvoittaa luvitusta sekä laatia kansallisen vetytalousstrategian.

Nyt käsittelyssä oleva ilmasto- ja energiastrategia tunnistaa samoja tarpeita. Kiitämme, että esimerkiksi vesivoiman merkitys sähköjärjestelmällemme nostetaan esille. Kiitämme myös huoltovarmuuden huomioimisesta etenkin, kun ilmastolaissa sen merkitystä ei hallitus vielä tunnistanut.

Yhteiskunnan sähköistyessä meillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda kestävää kasvua puhtaan ja edullisen energian suurvaltavana. Energiakriisistä ulos pyrkiessä on strategisesti järkevää vauhdittaa energiamurrosta.

Ja siksi selonteon kunnianhimontasoa olisi kokoomuksen mielestä varaa nostaa. Siinä tulisi antaa sitoumus vähintään yhden ydinvoimalan periaatepäätöksestä ja hoitaa pienydinvoimaloiden sujuva luvitus nopeammin kuin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Arvoisa puhemies,

2035-hiilineutraaliustavoite on teollisuuden ja muiden toimialojen osalta arvioitu olevan saavutettavissa olemassa olevilla tai näköpiirissä olevilla teknologioilla edellyttäen, että investointiympäristö on suotuisa.

Yhteisen tavoiteasetannan jälkeen onkin tärkeää huolehtia teknologianeutraliteetista, ennakoitavuudesta ja sujuvuudesta. Nyt monet investoinnit ovat liian kauan viranomaisprosesseissa. Tämä vaikeuttaa yritysten investointisuunnittelua ja heikentää ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Arvoisa puhemies,

Tarvitsemme innovaatioita ja osaamista, jotta saamme kehitettyä uusia teknologioita ja ratkaisuja sekä sitä kautta vientiä ja talouskasvua. Suomalaisten yritysten hiilikädenjäljen vahvistamista on järkevä tavoitella osana kestävän kasvun kaavaa.

Olemme parlamentaarisesti päättäneet säätää uuden rahoituslain tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nostamiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Julkista TKI-rahoitusta voidaan nostaa pysyvästi talouden kestävyydestä huolehtien.

Julkisten TKI-menojen lisääminen ei kuitenkaan riitä, vaan yksityiseltä sektorilta on tultava kaksi kolmasosaa rahoituksesta. Ja tässä palataan toimintaympäristöön sekä sen ennakoitavuuteen ja kannustavuuteen. Yritykset tarvitsevat signaalin suotuisasta investointiympäristöstä lupatakuineen, jotta innovaatiot saadaan eteenpäin.

Arvoisa puhemies,

Uskomme parempaan huomiseen ja haluamme tehdä töitä sen eteen – poliittinen tahtotilamme on selvä. Annetaan ihmisille mahdollisuus ja vapaus kehittää parhaita ratkaisuja, jotta yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti ja napakalla aikataululla.