Liikunnan ja kuntoutuksen edistäminen painopisteeksi

Uutiset

Sari Sarkomaa

Kokoomuksen seniorifoorumin blogikirjoitus / Sari Sarkomaa

Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ihmisen toimintakyvyn ja elämänlaadun. Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta – vain kolmannes vanhenemisesta. Varmin tapa ikääntyä on lopettaa liikkuminen. Liikuntaan, mahdollisuuteen ulkoilla ja kuntoutukseen ei saa olla ikärajaa.

Ikäinstituutin tekemät tutkimukset osoittavat huolestuttavia tietoja ikäihmisten liikunnasta. Väliinputoajia ovat varsinkin kotona asuvat heikkokuntoiset ikäihmiset ja heidän omaishoitajansa. Ikääntyvälle väestölle on luotava lisäkannusteita ja -mahdollisuuksia toimintakyvyn ylläpitämiseen ja liikunnan lisäämiseen. Tähän tarvitaan hyvin monenlaisia toimia.

Ikääntyvän väestön toimintakyvyn, kaiken ikäisten liikunnan ja oikea-aikaisen kuntoutuksen edistämisen on oltava seuraavan hallituksen yksi painopiste.

Yksi tehokas toimenpide on laajentaa kotitalousvähennys koskemaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottamaa kotikuntoutusta. Vauhdittaakseni tavoitetta olen tehnyt asiasta lakialoitteen, joka on luettavissa kotisivuillani: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11104

Kun kerran siivous ja omasta kodista huolehtiminen ovat kotitalousvähennyksen piirissä, niin miksi ei sitten omasta ja vanhempien sekä isovanhempien toimintakyvystä huolehtiminen? Kohentunut toimintakyky ja säännöllinen arkiliikunta auttaa kaiken ikäisiä jaksamaan paremmin, mutta erityisesti ikääntyneet hyötyvät liikunnasta monella tapaa. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia elämänlaatuun, toimintakykyyn, mielialaan ja muistiin.

Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään ihmisten arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista silloin, kun kotona pärjääminen ja arjen toiminnoista suoriutuminen on heikentynyt ikääntymisen, sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena ja toimintakyky laskenut merkittävästi. Kotona tapahtuvan kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisen kykyä toimia mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan.

Julkisen sektorin tarjoama kotikuntoutus on aivan liian vähäistä tarpeeseen nähden, rinnalle tarvitaan muita keinoa ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta liikuntaansa ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. Tuen avulla voidaan löytää ratkaisut arjessa selviytymiseen ja sopivaan liikkumiseen sairaudesta ja kivuista huolimatta. Olennaista on, että avun ja tuen saa nopeasti, ettei kipu kroonistu ja ettei liikkumattomuus aiheuta peruuttamattomia vahinkoja.

Kotihoidon piirissä olevat ihmiset ovat yhä iäkkäämpiä, huonokuntoisempia ja usein muistisairaita. Kotihoidon henkilöstö on ylikuormittunutta, omaishoitajat ovat kovilla ja kaipaavat kipeästi lisätukea. Kotitalousvähennyksen laajentamisella kuntoutukseen on monia myönteisiä taloudellisia vaikutuksia inhimillisen elämänlaadun edistämisen lisäksi. Ikääntyneiden ja huonokuntoisten kotona selviytymisen tukemisella voidaan siirtää muita raskaampia palveluja ja ympärivuorokautista hoitoa.

Kotikuntoutus on arvokasta ja tärkeää työtä sekä vaikuttava toimi edistää terveyttä ja toimintakyvyn ylläpitoa niin, että iän karttuessa ja sairauksista huolimatta kotona on mahdollista asua itsenäisesti, turvallisesti ja mielekkäästi.

Liikunnan ja oikea-aikaisen kuntoutuksen edistämisen on oltava tulevan hallituksen yksi painopiste.

Tervetuloa pohtimaan seuraavan eduskuntakauden tavoitteita Seniorifoorumin tilaisuuteen Senioreiden tulevaisuudennäkymät torstaina 24.11.2022 klo 17.00. Tilaisuus järjestetään Helsingissä Finanssialan tiloissa osoitteessa Itämerenkatu 11–13. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin seuraamalla ja kommentoimalla tilaisuutta Teamsin välityksellä.

Tilaisuudessa pohdimme yhdessä ikäihmisten tulevaisuudennäkymiä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n teettämän Huomisen Kynnyksellä tutkimuksen pohjalta. Aiheesta alustaa Senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina. Tilaisuuden alussa kuulemme Finanssialan johtajan Tuomo Yli-Huttulan puheenvuoron, Miten julkista hyvinvoinnin rahoitusta voidaan täydentää yksityisellä rahoituksella.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittauduthan etukäteen tilaisuuteen tällä linkillä: https://forms.gle/C5BY8v1aZjRck3xo6

Linkki etäyhteydellä seuraamista varten lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Voit seurata työtäni kansanedustajana eduskuntaterveisistäni, joissa kerron ajankohtaisia politiikan kuulumisia. Eduskuntaterveiset voit tilata lähettämällä sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi