Vantaa-Kerava: Voimaperheet-malli on tutkitusti vaikuttavaa ennaltaehkäisyä

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Otsikoihin on lähivuosina noussut huolestuneita kannanottoja lasten ja nuorten väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja jengiytymisestä. Näihin tulee toki puuttua, mutta tulipalojen sammuttaminen ei ainoastaan riitä. On pohdittava pitkällä tähtäimellä toimenpiteitä, jotka vähentävät ja ennaltaehkäisevät tällaista epätoivottavaa kehitystä.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 12-20 prosentilla lapsista on mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Yleisimpiä käyttäytymisen häiriöitä ovat aktiivisuuden häiriöt (ADHD), tarkkaavaisuuden häiriöt (ADD), uhmakkuushäiriöt (ODD) sekä erilaiset ahdistus- ja levottomuushäiriöt. Siinä, miten häiriöt kehittyvät, on vanhempien toiminnalla suuri merkitys. Noin 80 prosenttia käytösongelmista kärsivien lasten perheistä ei hae tai saa apua lastensa ongelmiin. Sopivia palveluja ei välttämättä ole tarjolla tai niihin on liian pitkät jonot.

Turun yliopistossa aloitettiin vuonna 2010 Voimaperheet-niminen tutkimushanke, joka tähtäsi alle kouluikäisten lasten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Hankkeessa oli mukana noin 500 perhettä, jotka kokivat neuvolan nelivuotistarkastuksessa arjen kuormittavaksi. Hankkeen tavoitteena oli toimintamalli, jolla käyttäytymisen häiriöihin päästiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa nopeasti. Mallissa vanhemmat saivat käyttöönsä itseopiskeluohjelman, kasvatusaiheisen tietopaketin sekä tukea puhelimen ja internetin välityksellä. Yhdeksän kymmenestä perheestä koki, että ohjelma vastasi heidän odotuksiaan ja antoi heille vanhemmuuden taitoja. Lasten käytöshäiriöt vähenivät merkittävästi.

Voimaperheet-malli on helppo ja nopea ottaa käyttöön ja lisäksi se on erittäin kustannustehokasta. Se myös vapauttaa erikoissairaanhoidon resursseja vaativaa hoitoa tarvitseville lapsille. Hyvinvointialueella kannattaisi vakavasti harkita mallin käyttöönottoa, koska lapsuuden häiriökäyttäytymisen ja aikuisiässä ilmenevien sosiaalisten ja mielenterveysongelmien välillä on vahva yhteys. Vaikeudet eivät välttämättä kasaannu, mikäli puuttuminen tapahtuu ajoissa, jo ennen kouluikää.

Lähde: Voimaperheet-hanke tukee lasten kehitystä | Turun yliopisto (utu.fi)

 

Heli Hakala

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuutettu