Työ ja ihmisen hyvinvointi

Uutiset

Ihminen tarvitsee elämäänsä merkitystä ja tehtäviä voidakseen hyvin. Lasten ja nuorten tehtävä on käydä koulua ja opiskella. Aikuisten tehtävä on tehdä työtä. Haluan, että Suomessa kaikilla on mahdollisuus tehdä työtä.

Yhteiskunta rakentuu meistä ihmisistä. Jokaiselle ihmiselle pitäisi löytää oma paikka yhteiskunnan yhtenä osana. Oma tehtävä, jossa päästä rakentamaan ja ylläpitämään hyvinvoivaa yhteiskuntaa yhdessä muiden kanssa. Työn tekeminen ja työyhteisöön kuuluminen luo hyvinvointia.

Tanskassa uudistettiin työmarkkinoita joustavammaksi jo 1990-luvulta lähtien, kun työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohdanneet. Suomessa on sama kohtaamisongelma, työpaikkoja on tarjolla, mutta niihin ei löydy tekijöitä. Lisäksi Tanskassa todettiin työllisyystutkimuksien perusteella, että on erittäin tärkeää olla aktiivinen erityisesti työttömyyden alussa. Ongelman pitkittyessä se mutkistuu.

Tanska etsi ja toimeenpani tehokkaasti työllisyysongelmien ratkaisuja ja tuloksena on 2.5% työttömyys (huhtikuu 2022). Tämä voi onnistua myös Suomessa.

Tanskassa toimivina työllisyyskeinoina on riittävän toimeentulon takaava työttömyysturva ja aktiivinen työvoimapolitiikka.

Työvoimatoimiston virkailijat tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin heillä on ajantasainen tieto mille aloille ja minkälaisiin tehtäviin työntekijöitä tarvitaan ja tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan.

Työttömien palvelu suunnitellaan tarpeen mukaan. Hankalasti työllistyviin virkailija käyttää enemmän aikaa. Osa hakee töitä hyvinkin itsenäisesti ja toimii verkossa. Perusperiaate on, että ei yritetä löytää pelkästään unelmatyötä vaan työllistyä. Siksi tehdään useampi työllistymissuunnitelma ja kaikki suunnitelmat laitetaan täytäntöön saman tien. Näin on useampia mahdollisuuksia työllistyä. Lisäksi Tanskassa järjestetään työttömille koulutusta yritysten tarpeiden mukaan eikä koulutusta koulutuksen vuoksi.

Suomessa ollaan siirtymässä uuteen työvoimapalvelumalliin TE2024 -uudistuksen myötä. Tässä uudistuksessa nykyisin valtion vastuulla olevat sekä työnhakijoiden että työnantajien palvelut siirtyvät kunnille tammikuussa 2025.

Tämän uudistuksen myötä on mahdollisuus muuttaa suomalaista työvoimapolitiikkaa Tanskan mallin suuntaan. Perusperiaatteina riittävän toimeentulon takaava työttömyyskorvaus, työn tekemisen kannattavuus verrattuna pitkittyvään työttömyyteen, aktiiviset työllistymissuunnitelmat ja koulutus yritysten tarpeiden mukaan.

Työn tekeminen on yksi ihmisen hyvinvoinnin ja hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi.

Marja Ahava
Eduskuntavaaliehdokas