Vantaa-Kerava: Hyvinvointialueen ensiaskeleita

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Valmistelutoimielimissä käytännön valmistelutyötä on tehty jo usean kuukauden ajan. Aluevaltuutetut aloittivat työt maaliskuun alussa.  Kaikki ovat olleet innostuneita päästessään mukaan historialliseen uudistukseen ja suunnittelemaan maailman parhaita sote-palveluita.

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo ja ohjeistaa hyvinvointialueita uudistuksen etenemisessä. Kuukausittain STM tarkistaa hyvinvointialueiden uudistumisen etenemisen kehityksen.

STM ohjeistuksen mukaan valmistelussa on keskityttävä välttämättömiin valmistelutoimenpiteisiin, koska valmius järjestämisvastuun siirtoon pitää olla kaikilla alueilla vuoden 2023 alussa.

Mittakaava on valtava. Kansallisesti siirtyvää henkilöstöä on noin 175 000, siirtyviä tietojärjestelmiä noin 10 000-15 000 ja siirtyviä sopimuksia 150 000-200 000. Kertaluonteisiksi muutoskustannuksiksi on arvioitu 1,2-1,7 miljardia euroa.

Vantaa- Keravan aluevaltuustossa on päätetty mm. seuraavista asioista: Hyväksytty hallintosääntö, jotta hyvinvointialueen hallinto menee lain mukaisesti. Hyväksytty HUS-perustamissopimus, jotta erikoissairaanhoidon palvelut jatkuvat Uudenmaan alueella. Sopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUSin välinen. On valittu hyvinvointialuejohtajaksi Timo Aronkytö. Perustettu toimialajohtajien eli seuraavan organisaatiotason virat.

Tukipalveluiden kuten siivous- ja ateriapalveluiden järjestämistä on suunniteltu hyvinvointialueella.

Nyt on jo menossa välttämättömien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palveluiden käyttöönottoprojektit. Työntekijöiden palkat pitää saada maksuun sujuvasti heti tammikuusta -23 ilman katkoksia. Lomat pitää siirtyä muuttumattomina uuteen organisaatioon liikkeen luovutus -periaatteen mukaisesti. Tietojärjestelmien pitää toimia heti oikein uudessa organisaatiossa töitä tehdessä.

Strategiatyö on aloitettu. Valmisteluprosessin aikana on kuultu henkilökuntaa, kansalaisia ja politiikkoja. Ideoita on satoja. Prosessi jatkuu ensi syksyyn saakka. Loppuvuodesta hyväksytään strategia, jonka mukaan linjataan, miten hyvinvointialueen sosiaali-terveys- ja pelastusalan palveluita järjestetään ja kehitetään 2023 lähtien.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut pitää toimia häiriöttömästi koko ajan, vaikka taustalla valmistellaan valtavaa organisaatiomuutosta. Samalla täytyy kehittää palveluiden sisältöä.

Täytyy muistaa myös valmistelu yhdessä kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimissa. Tämä vastuu on sekä kunnilla että hyvinvointialueilla jatkossakin. Hyvä vuorovaikutus ja luottamuksellinen yhteistyö kuntien ja ministeriöiden kanssa on oleellista uudistuksen onnistumiseksi. Uutta luodessa täytyy tehdä rohkeasti uutta, mutta hyvät käytännöt säilyttäen.

Marja Ahava, 

aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen

Vantaa-Keravan hyvinvointialue