Vastuullisuutta terveydenhuoltoon, vastuullisuutta terveysajatteluun

Ehdokkaiden blogit

#Ennaltaehkäiseväterveydenhuolto

#Kuntouttavatyöote

Sosiaali- ja terveysmenot

Vuonna 2019 Suomen 55,3 miljardin euron valtiobudjetista sosiaali- ja terveysministeriön meno-osuus on 15 miljardia euroa (lähde 1). Vuodesta 2000 asti kasvavat menot ovat olleet erityisesti erikoissairaanhoito sekä ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoito sekä kotihoito, mutta myös lääkkeiden osuus kustannuksissa on noussut (lähde 2).

Siis väestö ikääntyy, sairaudet ovat entistä haastavampia ja terveydenhuollon asiakas tarvitsee yhä useammin perusterveydenhuollon lisäksi erikoissairaanhoitoa ja kun väestö on vanhempaa, sairaampaa ja laiskempaa tervehtymään, tarvitaan yhä enemmän lääkkeitä. Ymmärrämme hyvin, että näiden asioiden myötä myös kustannukset kasvavat kokoajan. Sen vuoksi mahdollinen Sote-uudistus ei tuo huomattavia säästöjä, sillä tavoitteena onkin kustannustenkasvun hillintä. Hyvinkäällä olemme päättäneet edistää sote-palveluiden saatavuutta sekä joustavuutta ja olemmekin mukana Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, joka vastaa meidänkin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta tämän vuoden alusta alkaen.

Mielestäni meillä on Suomessa hieno järjestelmä, joka takaa kansalaisillemme terveyden lisäksi turvaa. Sote-uudistuksella pyritään löytämään järkevä ratkaisu taloudellisesti, jotta palvelut voidaan taata jatkossakin. En väitä että sote-malli olisi vielä täydellinen tai valmis, mutta ymmärrän miksi toimeen on ryhdytty.

Valtion talous tulisi tasapainottaa

Taloustilanteemme on heikko. Valtiomme velka on 107 400 M€ (lähde 3). Meidän tulisi löytää säästökohteita myös terveyspuolelta, vaikka väestömme ikääntyy. Se vaan on fakta, että valtiomme tulevaisuuden ja turvallisuuden takaa tasapainoinen talous. Mielestäni 107 400 M€ velka ei sitä ole.

Minulla onkin ehdotus: Mitä jos panostaisimme jatkossa terveydenhuollossa entistä vahvemmin terveydenedistämistyöhön, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja kuntouttavaan työotteeseen etenkin hoitotyössä?

Elintapasairaudet uusia kansantauteja

Tänä päivänä suurinosa suomalaisista (yli 60%) kuolee elintavoista aiheutuviin sairauksiin (lähde 4). Selvästi suurimmat kuolemansyyluokat ovat verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet, dementia ja alzheimer. Elintapasairaudet ovat siis yleisimmät kansantautimme. Kaikkien em. sairauksien osalta elintapojen vaikutuksella sairauksien puhkeamiseen on olemassa tutkimusnäyttöä (lähteet 5-9).

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntouttavan työotteen hyödyt

Ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla, terveydenedistämistyöllä voisimme vähentää suomalaisten riskiä sairastua elintapasairauksiin. Kuntouttava työote lisäisi avohoidon mahdollisuuksia ja säästäisimme hoitopaikkakustannuksissa sekä lääkinnällisissä kuluissa.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon säästöjä ei pysty eurolleen ennustamaan, mutta joitakin laskelmia ja tilastoja meillä kuitenkin on. Edistämällä kansalaistemme terveyttä ja näin kaventamalla terveyseroja säästäisimmä nykyisellä kustannustasolla yli miljlardi euroa vuodessa. Säästäisimme jopa 1,5-2 miljardia euroa, mikäli sosioekonomiset terveyserot saataisiin poistettua. Saisimme saman ilmiön myötä jopa 80 000 henkilötyövuotta lisää kansalaisillemme ja saisimme 20 000 työkykyistä lisää tekemään kallisarvoista työtä ja maksamaan siitä myös veroa etuuksien saamisen sijaan (lähde 10).

Säästetään siis laitoshoitopaikoissa kuntouttavalla työotteella hoitotyössä. Panostetaan kansalaisten terveyteen jo ennen sairauksien puhkeamista, jolloin säästämme sairaudenhoitokustannuksissa ja suorastaan tienaamme, kun useampi työkykyinen maksaa palkastansa vero-osuuden.

Jokaisen suomalaisen on helpompi kantaa vastuuta omasta terveydestään, kun valtio ottaa vastuun nostaa ennaltaehkäisevä terveydenhuolto nykyisen osaamisen tasolle. Seison jykevästi vastuullisen terveysajattelun takana.

Millä tavalla Sinä huolehtisit terveydenhuollon palveluistamme tulevaisuudessa? Kommentoi alle!

Lähteet:

 1. Valtion budjetti
 2. Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2016
 3. Velkakello
 4. Elintapasairaus yhä useamman kuolinsyy
 5. Tapaturmaisiin kaatumisiin luolleita yli 1 200 – suurinosa yli 75- vuotiaita
 6. Alzheimer olisi usein estettävissä – riskitekijöitä löydetty yhdeksän
 7. Sydänsairauksien ehkäisy
 8. Syövän ehkäisy
 9. Muistisairauksien ehkäisyä elintavoilla
 10. Vaikuttavuus ja kustannukset
 11. ​Kohti kestävää terveydenhuoltoa