Tapetilla vanhusten hoito

Ehdokkaiden blogit

Vanhusten huonolaatuinen hoito on noussut suureksi puheenaiheeksi lähipäivinä, kun kävi ilmi Esperi Caren laiminlyönnit henkilöstöpuolella sekä hoitopalveluissa. Selvitysten mukaan laiminlyöntejä on tapahtunut myös muiden hoivayritysten piirissä. Hyvä puoli on se, että asia tuli esiin. Keskustelu vauhdittakoon vanhuspalveluiden kehittämistä selvästi parempaan suuntaan.

Kohtele muita niin, kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.

Kultainen sääntö

Talous ajaa maailmaa ja niin kävi tässäkin asiassa. Yrityksen talous ei ollut kestävällä pohjalla, jonka vuoksi rahoituskulut jatkuvasti kasvoivat, mutta tulot eivät. Oli säästettävä muista suurista kulueristä, kuten palvelun laadusta ja henkilöstön määrästä. On vaarallista, kuinka jatkuvasti säästetään vähäosaisten kustannuksella.

Valitettavasti yritysten tärkein tehtävä on tehdä tulosta. Kun talous voi hyvin, merkitsee se jatkuvuutta palveluissa asiakkaille, työntekijöille ja koko yritykselle. En usko, että taloudellinen paine on yhtään sen helpompi, oli kyseessä sitten julkinen tai yksityinen puoli. Mutta millä tavoin palvelunlaatua voitaisiin seurata jatkuvasti ja varmistua, ettei huono tilanne jatkuisi pitkään?

Hoitopalveluita ostettaessa tulee kiinnittää huomiota palvelun laatuun. Aina valintaa ei voida tehdä vain hinnan perusteella. Olisiko syytä panostaa pörssiyhtiöiden lisäksi enemmän muidenkin yritysten “reittaamiseen”? (Englannin kielisestä sanasta rate = arvioida.) Arvosanaan voisi vaikuttaa taloudenhoitokyky, velka-aste, henkilöstön tyytyväisyys, palvelun ostajien arvioinnit, eli ylipäätänsä luotettavuus sen monessa eri muodossaan. Ajankohtainen rating voitaisiin esimerkiksi vaatia vaikkapa kunnallisen palvelunostajan puolesta vuosittain. Tällöin palveluiden kilpailutuksessa painaisi mahdollisesti palveluntarjoajan luotettavuus pelkän hinnan sijaan.