Glöm inte bort baskunskaperna

Ehdokkaiden blogit

Antalet barn som inte längre går i skolan ökar hela tiden. Hotbilden är att alla barn inte ens når ett baskunnande i läsning eller matematik. Under de senaste månaderna har man hört mycket kritik om att grundskolan har misslyckats i sin viktigaste målsättning. Skolelevernas läskunnighet har försämrats och många är av den åsikten att de nyaste inlärningsmetoderna inte passar i skolvärlden…

Source