Kaupungistumisen myötä elinympäristömme rakentuu ja muuttuu

Ehdokkaiden blogit

Rakennusalan asiantuntijana ja päättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että rakentamisen elinkaari kehittyy Suomessa kestäväksi ja luo meille kaikille arjen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Hiilijäljen lisäksi on huomioitava kestävän rakentamisen kaikki muut hyvin tehtyyn kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten pitkäaikaiskestävyys, taloudellisuus ja terveellisyys sekä kiertotalouden mahdollisuudet. Rakentaminen alkaa kaavoittamisesta ja päättyy lopulta rakennuksen purkamiseen, jonka jälkeen alkaa mahdollinen uusi rakennusvaihe. Rakennusten tulee kestää ja toimia monille meitä seuraaville sukupolville.

Rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia asunnoista, työpaikkoihin ja palveluihin. Tilatarve ja tilan käyttötarkoitus voi ajan saatossa kuitenkin muuttua, ja tätä tulisi osata ajatella rakentamisen kaikissa ratkaisuissa. Rakennuksen elinkaaren kannalta kunnossapito- ja huoltotoimenpiteet ovat terveellisen rakennuksen elinehto – ilman niitä rakennus ei tule kestämään.

Viisaalla suunnittelulla, rakentamisen ohjauksella ja toteutuksella voidaan päästä sellaiseen lopputulokseen, joka kunnioittaa elinympäristöä, turvaa rakennusten käyttäjien terveyden ja varmistaa myös taloudellisen kestävyyden. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on viime kädessä aina vastuussa rakennushankkeesta, mutta päättäjien tulee luoda edellytykset kestävälle rakentamiselle.

Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja. Koska kaupungistuminen muuttaa meidän uusimaalaisten elinympäristöä vielä pitkälle tulevaisuuteen, päätöksentekijöiksi tarvitaan myös rakentamisen asiantuntijoita.

Rakentavasti yhdessä, Di

#tekoja #rakentaminen #sisäilma #minunsuomessani  #eduskuntavaalit2019 #rakentavastiyhdessa #kokoomus #uudenmaankokoomus

Kuva: Veli-Matti Kantonen
www.velimatti.fi