Liikenneremontti tarpeen

Ehdokkaiden blogit

Hyvä
liikenneverkko, sen toimivuus ja huolto ovat keskeisiä tekijöitä työvoiman
liikkumisen, teollisuuden kuljetusten, sujuvan arjen ja ilmastonmuutoksen osalta.
Se pienentää päästöjä, kasvattaa asuntorakentamista ja luo uutta
yritystoimintaa. Myös vientiteollisuuden kilpailukyky paranee.

Tie- tai
rataverkon kunnostuksia ja uusrakentamista pidetään kalliina, mutta
infrahankkeissa yhteiskunta saa pääsääntöisesti rahansa takaisin verokertymänä.
Ruotsissa liikenneinvestoinnit ovat maiden kokoon suhteutettuina kaksinkertaiset
Suomeen verrattuna.

Uudenmaan
rataverkkoa on kehitettävä. Hanko-Hyvinkää-rata tulee sähköistää. Pääradan
kapasiteetin on vastattava tarvetta. Tunnin junan myötä tulee varmistaa, että
yhteydet rantaradan kunnissa paranevat raidekapasiteetin vapautumisen kautta. Hankeyhtiöiden
rahoitusmallit suurimmissa projekteissa mahdollistavat, että valtion budjetissa
vapautuu rahaa kohdennettavaksi muihin hankkeisiin.

Uudenmaan
joukkoliikenne ei tarjoa sujuvaa kulkemista työssäkäyntialueella. Yksityinen
työmatkaliikenne PK-seudulle kasvaa. Tätä liikennettä ei tule hankaloittaa
tietullein ja sisäänmenoväyliä kaventamalla.
Kumipyöräliikennettä on sujuvoitettava ja esimerkiksi raskasta
tavaraliikennettä ohjattava satamiin PK-seudun ulkopuolelle mm. valtatie 25:n
ja 51:n avulla.

Tulee suosia vähäpäästöisiä tai
päästöttömiä uusia autoja.  Yksityisen
omistamisen sijaan yhteisomistajuus tai yksityisleasing voivat tarjota keinoja
kohti vähäpäästöisempää autoilua. Välitöntä siirtymistä sähköautoihin ei tule
edellyttää, jos autoja ei ole Suomeen saatavilla, hinta on kuluttajalle liian
korkea eikä latausverkko ole riittävä. Myös uudet, puhtaammat teknologiat
polttomoottoreissa on hyödynnettävä täysimääräisesti.

Hankkeet
eivät hoidu muutamassa vuodessa, mutta huomisen liikenneratkaisut päätetään
tänään. Tähtäimessä tulee olla puhtaampi ympäristö, parempi arki ja eri
alueiden hyvä saavutettavuus. Ratkaisujen ympäristövaikutukset tulee ottaa yhä
vahvemmin huomioon päätöksenteossa ja hankkeita priorisoitaessa. Tämä kaikki edellyttää
yli hallituskausien menevää liikennesuunnittelua ja -toteutusta.

Miikka
Soivio, FM

Eduskuntavaaliehdokas
(Kok.)