Tulevaisuus on koulutuksessa

Ehdokkaiden blogit

Suomalainen
koulutus on nostanut maamme maailman onnellisimpien, tasa-arvoisimpien ja
vauraimpien maiden joukkoon. Ihmiskuntaa uhkaavat globaalit ongelmat
ilmastonmuutoksesta väestönkasvuun ja kasvavaan energiantarpeeseen luovat
kuitenkin epävarmuutta ja turvattomuutta. Parempaa tulevaisuutta luovat ratkaisut
löytyvät koulutuksesta, kasvatuksesta ja tieteestä.

Vuosina
2006-2015 heikkojen osaajien määrä on yli kaksinkertaistunut matematiikassa ja
lukutaidossa. Syynä ovat ylisuuret ryhmät, työrauhaongelmat, ajanpuute
yksilölliseen opastukseen, räätälöidyn tuen riittämättömyys, pienryhmien
väheneminen, jne. Kaikki lähtee kuitenkin rahallisesta panostuksesta. Ilman
panostuksia, muutosta parempaan on tuskin tiedossa. Alan ammattilaisille, eli
opettajille, on taattava mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.

Peruskoulun
varassa olevien työikäisten työllisyysaste on nykyään vain 43%. Ylemmän
korkeakoulututkinnon omaavilla se on 86%. Koulutus on paras tae työttömyyttä ja
syrjäytymistä vastaan. Koulutuksen hyödyt ovat kiistämättömät niin yksilöä kuin
yhteiskuntaakin ajatellen. Suomen menestystarinalle on tiedossa jatkoa vain,
jos panostamme kylliksi tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin. Tämä
vaatii rahaa, mutta maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Kasvatus,
koulutus ja tutkimus tulee nostaa seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi. Tarvitaan
realistinen suunnitelma rahoituksen korjaamisesta niin, että se mahdollistaa
pitkäjänteisen kehitystyön perusopetuksesta tutkimukseen. Koulutusjärjestelmämme
vahvuus on aina ollut pätevissä opettajissa, heidän mahdollisuuksissaan tehdä
työnsä kunnolla sekä vahvassa korkeakoululaitoksessa ja tutkimuksessa. Näiden resurssit
on varmistettava jatkossakin.

Miikka
Soivio, FM

Eduskuntavaaliehdokas,
Kok.