Ennaltaehkäisyllä lisää hyviä vuosia

Ehdokkaiden blogit

Tilanne on hälyttävä. Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta, joista 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista. Kolme neljästä miehestä on ylipainoisia ja kaksi kolmesta naisesta. Useimmiten ylipainoa on eläkeikään yltäneillä, mutta vähemmän pääkaupunkiseudulla asuvilla ja korkeakoulutetuilla. Ylipaino yhdessä verenkiertosairauksien kanssa uhkaa kansanterveyden pitkään nousussa ollutta käyrää. Masennus ja elintapaperäiset syövät ovat kasvussa. (FinTerveys 2017)

On kuitenkin paljon tutkittua tietoa siitä, kuinka liikunnalla osana terveellisiä elämäntapoja, näiden sairauksien syntyyn voidaan vaikuttaa. Nyt viimeistään on hyvä aika käyttää sitä tietoa. Meillä on jo hyviä kokemuksia siitä kuinka ruokavalistus on lisännyt tietoisuutta terveellisistä ruokailutottumuksista, joten on hyvä linjata keinot myös terveiden liikuntatottumusten edistämiseksi. (FinTerveys 2017)

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on esimerkillisesti ainoana puolueena linjannut liikuntapoliittisen ohjelmansa. Olen äärimmäisen mielissäni alan ammattilaisena asiasta. Hienoa, että nyt terveyden merkitys ymmärretään laajasti kansalaisten hyvän elämän ja vahvan yhteiskunnan osana. Terveillä elämäntavoilla on suuri merkitys ihmisen omiin tuntemuksiin itsestään, lähipiiristään sekä elämästään, mutta myös iso vaikutus esimerkiksi työkykyyn, elämän- ja taloudenhallintaan.

Liikuntapoliittinen ohjelmamme linjaa yleisesti, että liikunnan harrastamisen kulttuuria tulee parantaa kaikkialla, kuten esimerkiksi päiväkodeissa, työpaikoilla ja rakentamisessa, sekä monia muita keinoja kuinka harrastustoimintaa voidaan tukea laajemmin yhteiskunnassamme. Erityisen iloinen olen kuitenkin linjauksesta, jossa liikuntatietoa ja -osaamista toivotaan yleisemmin opetettavaksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Moni tietääkin jo, että liikunta on lääke ja tätä ajatusmallia Kokoomus haluaa levittää laajemmalle. Esimerkiksi liikunnallinen kuntoutus on havaittu todella tehokkaaksi hoitomuodoksi mm. eri kansantauteihin pitkällä aika välillä, myös kustannuksiltaan.

Liikunta-alalla pitkään toimineena olen tutustunut läheltä alan verotusviidakkoon. Tällä hetkellä “jo syntyneitä vammoja” saa hoitaa fysioterapeutin tai koulutetun hierojan luona arvonlisäverottomasti. Ennaltaehkäisevä terveystyö on puolestaan arvonlisäverollista vaihdellen 10:stä 24:een prosenttiin eri liikunta- ja hyvinvointialan palveluiden välillä. Ennaltaehkäisevä terveystyö on kuitenkin kaikkien uusien tutkimusten valossa tehokkainta ja edullisinta yhteiskunnalle. Mielestäni kuntokeskus-, liikunta- ja urheilupalveluiden arvonlisävero pitäisi poistaa, sillä kuntoutustoimintakin on verotonta.

Meidän tulee ehdottomasti kannustaa kansaamme liikkumaan enemmän myös verotuksella, sillä vain viidennes suomalaisista liikkuu riittävästi. Tiesitkö että UKK -instituutin suosituksen mukaan aikuisen tulisi liikkua viikoittain 2,5 h kestävyyttä kehittäen sekä lisäksi kaksi kertaa lihaskuntoa ja liikehallintaa harjoittaen?

Kansanterveyden parantaminen on myös yksi kärkiteemoistani eduskuntavaaliehdokkaana. Kansanterveydellä on laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan. Terveyseroja kaventamalla meidän on mahdollista lisätä jopa 20 000 työkykyistä ja 80 000 henkilötyövuotta. Voimme nostaa paljon esillä ollutta työllisyysprosenttia parantamalla kansanterveyttä.

Kansanterveyttä edistäviä päätöksiä toivoen,

Iida-Eveliina Rantalainen, 165
Eduskuntavaaliehdokas (kok.)
Kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Lue myös kirjoitukseni:
Liikunta tekee onnelliseksi