Osallistuminen terroristiryhmän toimintaa tulee kriminalisoida

Ehdokkaiden blogit

Kansanedustajat Pia Kauma ja Heikki Vestman ovat jättäneet lakialoitteen, jonka tarkoitus on tiukentaa terrorismilakeja siten, että kriminalisoitavaksi tulisi osallistuminen terroristisen yhteenliittymän tai ryhmän toimintaan. Lakialoite vastaa Euroopan Neuvoston yleissopimuksen 2015 lisäpöytäkirjan 2 artiklan vaateeseen, joka koskee osallistumista yhteenliittymään tai ryhmään terroristisessa…

Lähde