Vi behöver fler studieplatser i Nyland

Ehdokkaiden blogit

Vårens blivande studenter planerar just nu var de vill studera efter studentex-amen. Får man en studieplats i Finland eller skulle det vara förnuftigare att söka studie-plats utomlands? Det är naturligtvis viktigt för oss alla att motivera våra ungdomar att sträva efter si-na drömmar. Tyvärr har det blivit ännu svårare att få en studieplats i Finland. Bara en tredjedel av alla sökande får en…

Lähde