Riksdagsledamot vill ha svar om belyst väg

Ehdokkaiden blogit

Samlingspartiets riksdags­ledamot Pia Kauma vill ve­ta när regeringen ska bevilja pengar för vägbelysning på stamväg 51, och hur regering­en tänker främja det intelli­genta vägavsnitt som plane­ras mellan Sjundeå och Karis. Enligt Pia Kaumas skriftliga spörsmål skulle vägbelysning minska mängden olyckor på det vägavsnitt som nu saknar belys-ning, alltså mellan Sjundeå och Karis.

Lähde