Östra Nyland: Nya strängare språkkraven är orättvisa och ohållbara

Itä-Uusimaa Kirjoitukset Uutiset

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse diskuterade vid sitt möte den 11 augusti om nya språkkunskapskrav i välfärdsområdets tjänster. I framtiden ska även chefer, till exempel avdelningsskötare, ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Det fattade beslutet försämrar avsevärt välfärdsområdets möjligheter att få kompetenta och motiverade chefer i tjänster, och därför lämnade samlingspartiets styrelseledamöter en avvikande mening i mötet.

 

Styrelsens beslut skärper onödigt kraven på språkkunskaper som krävs av välfärdsområdets anställda. Beslutet handlar faktiskt inte om huruvida kunden får service på sitt eget modersmål eller inte – det bara försämrar välfärdsområdets möjligheter att rekrytera arbetskraft och därmed försvagar kvaliteten och tillgängligheten av tjänster på både svenska och finska. Samlingspartiets och KD:s fullmäktigegrupp vill se till att tjänsterna finns tillgängliga för alla och på båda inhemska språken.

 

Samtidigt när välfärdsreformen träder i kraft och välfärdsområdena börjar sin verksamhet i början av januari 2023, kommer arbetsgivaren för den nuvarande personalen inom kommunernas social- och hälsovården att förändras. I så fall handlar det om överlåtelse av rörelse, och personalen behåller sina rättigheter och skyldigheter relaterade till deras anställningsförhållanden precis likadana som de var hos den tidigare arbetsgivaren. Det fattade beslutet är mot principerna av överlåtelse av rörelse, och eventuellt även lagstridig.

 

I Östra Nylands kommuner arbetar motiverade chefer och andra kompetenta anställda som inte längre skulle vara behöriga att bli valda till motsvarande tjänster inom välfärdsområdet. Vi har redan fått meddelanden från kommunernas anställda att eftersom språkkunskapskraven kommer att skärpas kommer de sannolikt inte kunna fortsätta sitt arbete i välfärdsområdets tjänst. Dessa meddelanden måste tas på största allvar. Brist på arbetskraft inom social- och hälsovården är en nationell kris som även kan ses i Östra Nyland. Vi har inte råd att förlora en enda anställd – inte en sjukskötare, läkare eller socialarbetare.

 

Närmaste chefer i arbetsplatser tar hand om funktionaliteten i kund- och patientarbetet och stöttar personalen i deras arbete. Bra ledarskap skapar en arbetsmiljö som hjälper anställda att trivas i sitt arbete och som gör välfärdsområdet en attraktiv arbetsgivare. Om vi, med hjälp av en god arbetsledning, lyckas säkra ett tillräckligt antal hälso- och socialvårdspersonal och därmed minska branschens belastning, kan vi sätta i gång en positiv utvecklig.

 

Samlingspartiets och kristdemokraternas fullmäktigegrupp i välfärdsområdet