Vestman: Att lägga ned Borgå sjukhus samjour skulle vara oförnuftigt

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Itä-Uusimaa Kansanedustajien blogit Kirjoitukset Uutiset

Borgå sjukhus jour måste räddas
HUS tjänstemannaförslag att lägga ned samjouren i Borgå sjukhus måste skjutas ner.
Jouren vid Borgå sjukhus är ytterst viktig för östnylänningarnas hälsa och trygghet. Jouren är också väsentlig för hela sjukhusets framtid. Nu är det viktigt att inte ge efter.
Som Östra Nylands områdesfullmäktiges ordförande och områdets riksdagsledamot har jag påverkat aktivt bland Samlingspartister i HUS styrelsen för att den skulle besluta att besparingslistan återremitteras. Inom Samlingspartiet förstår man väl Borgåjourens värde.
HUS tjänstemannaförslag är oansvarigt. Förslaget innehåller inga utredningar om totalkostnader eller om inverkan på patientsäkerheten. Att lägga ned Borgåjouren och jourens förflyttning till Pejas skulle öka Pejasjourens och förstavårdens kostnader.
Endast de kostnaderna av förstavården skulle öka med över 2 miljoner euro. Att flytta kostnader från ett budjetmoment till ett annat är ingen besparing. I stället borde HUS minska sin byråkrati och rationalisera förvaltningen. ICT-tjänsterna och kommunikationskostnaderna sväljer miljoner.
Köerna till jouren är olovligt långa i HUS redan nu. Om Borgåjouren flyttas till Pejas skulle det utgöra ett avsiktligt beslut från HUS sida att försämra läget vid jouren vilket är allvarligt.
Slutligen är orsaken till besparingsbehov i HUS Marins regerings sote-modell: Samlingspartiet har flera gånger varnat att regeringens finansieringsmodell för välfärdsområdena måste korrigeras innan social- och hälsovården i hela Nyland hamnar i kaos. Regeringen har beskurit Nylands sote-finansiering och givit Nylands pengar till andra välfärdsområden.
I riksdagen har regeringspartier SDP, SFP, Centern, De Gröna och Vänsterförbundet röstat emot Samlingspartiets förslag att korrigera sote-reformen. Nu måste de ansvariga regeringspartierna hitta viljan att åtgärda problemet.