Kokoomuksen Vahasalo ja Laiho: Tuettu hoivavapaa on inhimillinen ratkaisu työssäkäynnin ja läheisen hoitamisen mahdollistamiseksi

Kansanedustajien blogit

Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Mia Laiho riemuitsevat Kokoomuksen esityksestä tuetusta hoivavapaasta. Hoivavapaalle on voitu jäädä jo vuodesta 2011, mutta ilman taloudellista tukea tilanne on ollut läheistään hoitavalle, työssäkäyvälle ihmiselle kohtuuttoman raskas ja uuvuttava. Kokoomus ajaa nyt seuraavaan hallitusohjelmaan tuettua hoivavapaata, joka vähentäisi näiden henkilöiden kuormitusta.

-Haluamme, että isovanhemmillamme, vanhemmilla ja myös meillä itsellämme on turvallinen ja hyvinvoiva vanhuus. Meidän täytyy tukea entistä paremmin myös niitä työssäkäyviä ihmisiä, jotka pitävät huolta läheisistään, Vahasalo toteaa.

Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä erilaisia versioita tuetusta hoivavapaasta. Ruotsissa työntekijä voi saada määräaikaista korvausta sairausvakuutuksesta.

-On tärkeää, että otamme myös Suomessa askeleen eteenpäin ja aidosti mahdollistamme sen, että myös työssäkäyvät henkilöt voivat jäädä kotiin hoitamaan läheisiään. Tämä mahdollistaa aivan uudella tavalla työnteon ja läheisen auttamisen yhdistämisen inhimillisellä tavalla, Laiho kiteyttää.

Tällä hetkellä noin kolmasosa työikäisistä hoivaa, auttaa tai muuten huolehtii työnsä ohessa läheisestään. Suomen väestö ikääntyy huimaa vauhtia ja tämä määrä tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Kokoomuksen hoivavapaan tuki olisi tarkoitettu lyhytaikaisiin tilanteisiin esimerkiksi vakavan sairastumisen vuoksi.

-Tämä on paras ratkaisu sekä avun tarvitsijalle, läheiselle kuin yhteiskunnalle. On erityisen hienoa, että läheinen voi vakavan sairauden tai esim. onnettomuuden sattuessa jäädä auttamaan apua tarvitsevaa läheistään, Vahasalo toteaa.

-Meidän täytyy huolehtia, että muuttuneessa elämäntilanteessa läheisen hoitoon on myös työssäkäyvillä mahdollisuus. Kyse on arvovalinnasta perheen tukemiseksi, Laiho muistuttaa.