Raija Vahasalo: Kohtuutonta, että perintöveroa varten on otettava lainaa

Kansanedustajien blogit

Kuva linkitetty Verkkouutisista

Kansanedustaja katsoo, ettei veropolitiikassa ole kaikilta osin onnistuttu.

– Suomessa on pitkään ollut tavoitteena, että eläkkeitä tulee verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja. Tällä hetkellä keskimääräisestä, noin 1700 euron eläkkeestä maksetaan 40 euroa suurempaa veroa kuin vastaavasta palkasta. Eläkkeiden verotuksen alentaminen palkansaajien tasolle on myös oikeudenmukaisuuskysymys, kansanedustaja Raija Vahasalo(kok.) sanoo.

Kokoomus siirtäisi verotuksessa painopistettä ansiotuloverotuksesta haittoihin ja päästöihin, esimerkiksi tupakka- ja alkoholiveron kiristys ja virvoitusjuomaveron laajennus sekä louhintavero. Tämän seurauksena ansiotulojen verotusta voidaan keventää miljardilla, mikä tarkoittaisi myös työeläkettä saaville eläkeläisille kevyempää verotusta.

– Verotuksen keventyessä saadusta eläkkeestä jää enemmän käteen. Eläkkeiden veron laskeminen olisi huomattavasti nopeampi ja reilumpi vaihtoehto parantaa eläkeläisten ostovoimaa kuin vaalilupauksina ilmaan heitetyt ja sittemmin perutut vappusataset, Vahasalo huomauttaa.

Toinen epäkohta liittyy perintöjen verottamiseen. EU-maista jo 15 on luopunut perintöverosta. Vahasalon mukaan myös Suomessa täytyy ottaa tavoitteeksi päästä siitä eroon.

– Puolelle suomalaisista on tuttu tilanne, jossa toinen vanhemmista kuolee ja lapsille tulee maksettavaksi heidän perimänsä 50 prosentin osuus yhteisestä kodista. Tyypillisesti leskeksi jäänyt puoliso jää asumaan yhteiseen kotiin, jolloin perintöä ei voida muuttaa rahaksi. Valtio sen sijaan vaatii perinnöstä välittömästi oman osuutensa. Valmiiksi asuntovelkaisten perillisten on siinä vaiheessa suunnattava pankkiin hakemaan lainaa veron maksamiseksi. On aivan kohtuutonta, että perintöveron maksamiseksi täytyy ottaa lainaa, Vahasalo toteaa.

Vahasalon mukaan perintöverosta ei tarvitse luopua kertaheitolla, vaan siitä voidaan päästä helpoimmin eroon pienin askelin.

– Aloitetaan vaikka siitä, että perintövero pitää maksaa vasta siinä vaiheessa, kun perillinen saa perinnön tosiasiallisesti hallintaansa. Tämän johdosta kukaan ei joutuisi velkaantumaan perintöveroa maksaessaan, hän esittää.

Lue lisää_ Verkkouutiset 11.4.2019