Insändare: EU:s förslag om att återställa skadad natur måste fällas

Kansanedustajien blogit

Europeiska unionens mål är att minst 20 procent av unionens land- och havsområde ska återställas till 2030. Enligt naturresursinstitut Luke kan den totala arealen bli 1,2 miljoner hektar i Finland. Enligt förslaget blir det obligatoriskt att restaurera olika typer av ekosystem som till exempel skogar, hav och insjöar. För Finlands del beräknas kostnaderna för själva naturvårdsåtgärderna uppgå till…

Lähde