Lasten terveystarkastukset kuntoon

Keski-Uusimaa artikkelit Uutiset

Suomi on ollut edelläkävijä lastenneuvolatoiminnassa. Tämä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun ensimmäinen lastenneuvola aloitti Suomessa. Tuolloin ajat olivat hyvin erilaiset kuin nykyisin. Oli paljon köyhyyttä ja aliravitsemusta ja lapsikuolleisuus oli huomattavan yleistä.Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tehdään arvokasta työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi ja siellä luodaan perusta myös aikuisiän terveydelle. Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on mahdollista tavoittaa koko ikäluokka maksuttomien käyntien muodossa.Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto perustuvat terveydenhuoltolakiin ja neuvola-asetukseen eli ne ovat lakisääteistä toimintaa. Neuvolatarkastuksien pitää olla suunnitelmallisia, oikea-aikaisia ja lapsen ja perheen tarpeet huomioivia. Tarkastusten sisältö, määrä ja toteutumisen ajankohta on määritelty valtakunnallisissa oppaissa ja NEUKO- tietokannassa.Tarkastuksissa on mahdollista havaita kasvun ja kehityksen viiveitä, varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä, oppimisvaikeuksia ennakoivia piirteitä, mielialaoireita ja monia muita tuen ja jatkohoidon tarpeita. Siellä annetaan terveysneuvontaa, kiinnitetään huomiota terveystottumuksiin ja tarvittaessa ohjataan palvelujärjestelmässä eteenpäin.Terveydenhuoltojärjestelmän kriisinkestävyyttä on testattu koronapandemian ja henkilöstön saatavuushaasteiden aikana. Olemme päätyneet tilanteeseen, jossa hoitovelkaa on kertyneenä eikä kaikkia lasten tarkastuksia ole voitu järjestää hyväksyttävällä tavalla.Hyvinvointialueiden aloittaessa ensi vuoden alussa tulee palauttaa toimintaedellytykset lasten ja nuorten palveluiden tason parantamiseksi. Olisi lyhytnäköistä ottaa resursseja pois ennaltaehkäisevästä toiminnasta eikä vähiten lasten ja nuorten kohdalla. Hoidon viivästyminen johtaa riskiin ajautua raskaampien palveluiden piiriin, joka puolestaan johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousuun ja ongelmien monimutkaistumiseen.Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen panostamisen tulee nousta uudestaan tasolle, josta suomalaiset saavat olla kansainvälisessäkin vertailussa ylpeitä. Lastenneuvola on ollut merkittävä yhteiskunnallinen innovaatio ja seuraavaksi voimme alkaa työskennellä sen eteen, että kouluterveydenhuoltoon saadaan sairaanhoitopalvelut samaan tapaan kuin opiskelijaterveydenhuollossa. Inka Utriainen, erikoislääkäri, aluevaltuutettu (kok)