Kärkenä palveluiden saatavuuden turvaaminen

Keski-Uusimaa artikkelit Uutiset

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023 noin 40 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Keusote-kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022 on tuon verran alijäämäinen ja tämän kattaminen siirtyy hyvinvointialueelle. Valtion rahoitus toimintaan on noin 66 miljoonaa euroa vähemmän mitä toimintaan tarvittaisiin. Edessä on siis yli 100 miljoonan euron sopeuttaminen.

Aikanaan kuntayhtymään siirtyminen ja nyt hyvinvointialueeksi muuttuminen on aiheuttanut niin sanottuja muutoskustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat olleet esimerkiksi tietohallintajärjestelmien uusiminen ja palkkojen yhtenäistäminen.  Eli rahat eivät tule riittämään, ellei sopeuttamistoimenpiteitä tehdä ja uusia tehokkaampia tapoja toimia kehitetä.   

Sekä talouden, että toiminnan turvaamisen kannalta pitää keskittyä siihen, että palveluja on saatavilla ja että ne ovat laadukkaita. Palvelujen saatavuutta on pakko alkaa tarkastella alueellisesti eikä kuntakohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähipalvelu ei ehkä enää olekaan muutaman kilometrin päässä kotoa, mutta se on saatavilla vähän pidemmän matkan päästä. Tästä syystä etäpalveluja ja liikkuvia palveluja tulee lisätä. Esimerkiksi terveysbussi, joka kiertää alueella ajanvaruksien mukaan. Näin kiinteistöistä aiheutuvia kustannuksia säästyy itse palvelun tuottamiseen.  

Jotta palvelut säilyisivät, niin tarvitaan monituottajuusmallia. Eli sitä, että kuntalaisille tarjotaan palvelusetelillä täydentävänä palveluna mahdollisuutta päästä hoitoon yksityiselle, jos hyvinvointialue ei voi tarjota sitä itse ja kustannustehokkaasti. 

Erikoissairaanhoidon eli Husin toiminnan rahoittaminen siirtyy myös hyvinvointialueelle. Alueemme Hyvinkään sairaala on jo vuosia tehnyt ja kehittänyt tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa ja tämä on osoittautunut kustannustehokkaaksi. Tätä yhteistyötä tulee jatkaa ja tiivistää entisestään.  

Kokoomusryhmällä on ratkaisuja kustannusten hillitsemiseksi, niin että kärkenä on palvelujen saatavuuden turvaaminen. Tulemme tekemään sen eteen töitä. Jos muutoksia ei tehdä, niin edessä on valtion puuttuminen tilanteeseen ja silloin emme itse voi vaikuttaa siihen mitä tehdään. 

 

Annika Kokko 
Kirjoittaja on aluehallituksen jäsen sekä talous- ja rahoitusjaoston puheenjohtaja