Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdoista Keski-Uudellamaalla

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Edessämme on hyvinvointialueen tärkein rekrytointi. Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa Hyvinvointialuejohtajanviran avaamista vakituisena. Uskomme, että vakituisella työpaikalla viestimme hakijoille mahdollisuutta alueen pitkäjänteiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Tämä päätelmä on myös tehty muilla hyvinvointialueilla, sillä reilusti yli puolet alueista ovat tarjonneet haettavaksi johtajan paikan vakituisena.

Etsimme vankan sote-kokemuksen omaavaa, laajojen kokonaisuuksia sekä taloutta hallitsevaa johtajaa. Tarvitsemme isoon organisaation innostavan johtajan, joka saa henkilöstön motivoitumaan, kehittämään jatkuvasti omaa työtänsä sekä tuottamaan alueen asukkaille laadukkaat palvelut. Tehtäväkenttä on siis erittäin laaja, haastava ja moniulotteinen. Alueen tulee tarjota tulevalle johtajalle parhaat lähtökohdat johtajan työhön, sillä esimerkiksi talouden ongelmat, palveluiden laadukkaan järjestämisen kysymykset, tuottavuuden vaateet, ICT-haasteet ja erityisesti henkilöstön saamisen kysymykset vaativat rautaista ja johtamiseen sitoutuvaa ammattilaista.

Moni on pohtinut ääneen määräaikaisuuden hyvänä puolena sitä, että tarvittaessa johtajasta pääsee helposti eroon määräajan päättyessä. Yhtä lailla määräaikaiseen kuin vakituiseen pestiin liittyy laista tuleva velvoite (hyvinvointialuelaki §46) tehdä johtajasopimus, missä voidaan määritellä tilanteet, joissa valtuuston epäluottamus johtaa irtisanomiseen. Siihen voidaan kirjata myös mahdollinen eroraha ja työvelvoitteen päättymisen kriteerit.

Johtajasopimuksen valmistelusta vastaa aluehallituksen puheenjohtaja ja sopimus hyväksytään aluehallituksessa. Sopimus annetaan myös tiedoksi valtuustolle. Tulen esittelemään teille tarkemmin tätä johtajasopimusta ja siihen liittyvää valmisteluprosessia tulevassa valtuustoseminaarissa.

19.5.2022 Aluevaltuuston kokous
Helinä Perttu
Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän ja aluehallituksen puheenjohtaja