Elinkeinopolitiikan verkoston blogikirjoitus: Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka talouspolitiikan keskiöön

Suomen talouspoliittinen keskustelu kaipaa uudistamista. Suomen kansantalous kärsii sitkeästä rakennetyöttömyydestä ja valtiontalouden alijäämästä, vaikka elämme korkeasuhdanteen huipulla. Näiden talousongelmien taustalla on elinkeinorakenteen murros, joka on vienyt Suomesta tehtaita ja työpaikkoja ulkomaille. Suomeen ei ole syntynyt riittävästi uusia kasvualoja, jotka olisivat […]

Haku verkostojen ja vaikuttajaryhmien vastuutehtäviin

Tule mukaan uudistamaan Suomea kokoomuslaiselta arvopohjalta Verkostojen ja vaikuttajaryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden tehtävät kaudelle 2018-2020 ovat haettavina. Kokoomuksella on 11 ohjelmatyön verkostoa ja niiden alla yhteensä 28 vaikuttajaryhmää. Verkoston tehtävänä on toimia matalan kynnyksen väylänä Kokoomuksen jäsenille päästä suoraan mukaan […]

Hyvinvointipolitiikan verkoston blogi: Hyvinvointipolitiikkaa maakuntiin

Sote-uudistuksen läpivienti on hallituskauden yksi tärkeimmistä tavoitteista. Kaikilla osapuolilla on oma näkökanta siitä, mitä se tarkoittaa ja mihin sillä pyritään. Ihmisillä on myös huolia palveluiden saatavuudesta, kustannusten noususta ja palvelun laadun heikkenemisestä. Kokonaisuus on kuitenkin niin iso, että se tarkoittaa […]

Hyvinvointipolitiikan verkoston blogikirjoitus: Tavoitteena palveluiden integraatio

Yksi sote -uudistuksen tavoitteista on palveluiden integraatio. Integraatiotavoite ei koske ainoastaan sote -palveluja, vaan myös niiden sovittamista yhteen esimerkiksi kasvupalveluiden kanssa. Integraation merkitys korostuu, kun puhutaan paljon palvelua tarvitsevista asiakkaista. Nykyinen palvelujärjestelmä on sirpaloitunut niin, että paljon palvelua tarvitseva asiakas […]

Kokoomuksen senioriverkosto: Ikäsyrjinnästä eroon!

Meillä on Pohjois-Euroopassa tilaa pitää etäisyyttä toisiimme ja ehkä juuri siksi erilaisuuden sietäminen ottaa koville. Poikkeavien kiusaaminen alkaa päiväkodeista, jatkuu koulukiusaamisena ja päättyy ikäihmisten mitätöimiseen, jopa syyllistämiseen. Nyt, kun eläkeikäisiä on jo noin 1,5 miljoonaa, puhutaan kestävyysvajeesta (fiscal sustainability), jolla […]

Sisällön loppu

Sisällön loppu