Kokoomus uudisti periaateohjelmansa

Uutiset

Kokoomuksen puoluekokous on hyväksynyt puolueelle uuden periaateohjelman. Ohjelman otsikko on ”Avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen.”

Otsikossa tiivistyy ajatus ihmisestä kokoomuslaisen aatteen lähtökohtana ja päämääränä. Kokoomus määrittelee itsensä puolueeksi, joka suhtautuu tulevaisuuteen myönteisesti. Kokoomus luottaa siihen, että ihmiset lähtökohtaisesti haluavat tehdä hyvää ja toimia oikein.

Ennen kaikkea uskomme ihmisen hyvyyteen, myötätuntoon ja empatiaan. Niiden pohjalta rakentuvat hyvä elämä, hyvä Suomi ja hyvä maailma.

Uudessa periaateohjelmassa on ihmiskeskeisen lähtökohdan ohella vahva painotus sivistyksen laajaan merkitykseen sekä ympäristöstä ja luonnosta huolehtimiseen. Kokoomus tukee voimakkaasti länsimaista yhteiskuntajärjestystä, johon kuuluvat muun muassa demokratia, vahva oikeusvaltio, markkinatalous sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ohjelma päättyy sanoihin: ”Ennen kaikkea uskomme ihmisen hyvyyteen, myötätuntoon ja empatiaan. Niiden pohjalta rakentuvat hyvä elämä, hyvä Suomi ja hyvä maailma.”

Ohjelmaa on valmisteltu täysin uudenlaisella tavalla. Lähes vuoden kestäneen maanlaajuisen kiertueen yhteydessä on järjestetty avoimet keskustelutilaisuudet kaikissa maakuntakeskuksissa ja suurimmissa kaupungeissa. Kussakin tilaisuudessa on käsitelty jotain tiettyä arvoteemaa. Puhujina on ollut sekä kokoomuslaisia vaikuttajia että ulkopuolisia asiantuntijoita. Kokoomus on halunnut tehdä aatteellisen uudistuksensa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tilaisuuksiin on osallistunut muun muassa yliopistojen professoreita ja tutkijoita sekä muita asiantuntijoita. Myös muiden puolueiden edustajat ovat olleet tervetulleita haastamaan kokoomuslaisia arvokeskusteluissa.

Uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia on käytetty laajasti. Periaateohjelman pohjapapereita ovat olleet laatimassa puolueen ohjelmatyön verkostot, joihin kaikki kokoomuksen jäsenet voivat vapaasti ilmoittautua mukaan. Lisäksi on toteutettu täysin avoin verkkokysely, jonka kautta ohjelmaluonnosta on päässyt kommentoimaan ja siihen muutosehdotuksia tekemään kuka tahansa.

Lue tästä uusi periaateohjelma

Lisätiedot:

Antti Vesala, ohjelmapäällikköp. 050-3396814

The post Kokoomus uudisti periaateohjelmansa appeared first on kokoomus.fi.