Kokoomuksen Jokinen ja Kopra: Yrittäjän päivä oltava joka päivä

Uutiset

Kokoomuksen kansanedustajat Kalle Jokinen ja Jukka Kopra pitävät tärkeänä, että yrittäjillä on oma päivä. Molemmat kuitenkin toivovat, että suomalaisen yrittäjien arkihaasteista kannettaisiin huolta vuoden ympäri.

“Tänään on se päivä vuodesta, kun meillä yrittäjillä riittää ystäviä. Yrittäjän päivä tulisi kuitenkin olla joka päivä. Ilman hyviä yrittämisen edellytyksiä meille ei ole työpaikkoja ja hyvinvointia luovia yrityksiä. Juhlapuheet pitää saada käytännön toimiksi”, Kopra sanoo.

Itsekin yrittäjänä toimivan Kopra muistuttaa, että yrittäjäystävällinen yhteiskunta on myös hyvinvoiva yhteiskunta. Yritysten menestyksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna.

“Kokoomus pitää tärkeänä, että suomalaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa. Kiersimme viime syksynä jälleen kysymässä yrittämisen parhailta asiantuntijoilta eli yrittäjiltä itseltään ajatuksia uusista yrittäjyysteoista. Yrittäjäkentän palaute tiivistettiin kymmeneksi päivitetyksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyystavoitteeksi”, Jokinen toteaa.

Syksyn Yrittäjyystekoja 2018 -kiertue sisälsi 14 tapahtumaa ympäri Suomen. Useat sadat yrittäjät eri aloilta ja erikokoisista yrityksistä osallistuivat kiertueen tilaisuuksiin ja jakoivat ajatuksiaan yrittämisen edellytysten parantamisesta. Kiertue oli jatkoa vuoden 2014 kiertueelle, jonka aikana kootuista tavoitteista kaikki saatiin toteutettua edellisellä hallituskaudella vähintään osittain.

“Keskeisimmäksi yrittäjien huoleksi paljastui pula osaavasta työvoimasta. Myös epävarmuus tulevaisuuden kiristyvästä sääntelystä ja veronkiristyksistä herätti huolta. Paikallista sopimista toivottiin laajennettavaksi koskemaan kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä. Myös epäonnistumisten varalle toivottiin edes pientä turvaa sekä nykyistä parempia mahdollisuuksia uuteen alkuun. Kaikkiin näihin asioihin esitetään kokoomuksen ohjelmassa ratkaisuja”, Jokinen kertoo.

Jokisella ja Kopralla on selkeät terveiset nykyhallitukselle.

“Jotta suomalaiset yrittäjät voivat jatkossakin tarjota töitä, toimeentuloa ja hyvinvointia, tekoja yrittäjyyden puolesta tarvitaan lisää – ei vähemmän. Verojen korotukset ja kotitalousvähennyksen heikennys iskevät tuntuvasti tavallisten pienyrittäjien arkeen. Jos hallitus haluaa olla yrittäjien puolella juhlapuheiden lisäksi myös käytännössä, suosittelemme laittamaan toteutukseen yrittäjien itse esiin nostamat keinot”, edustajat päättävät.

Katso tästä yrittäjyystavoitteemme!

Lisätietoja:

Kalle Jokinen
p. 050 5120128

Jukka Kopra
p. 050 5120128