Petteri Orpo: “Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat”

Uutiset

Tiukassa paikassa me suomalaiset olemme parhaimmillamme. Aina, kun sille on ollut tarve, olemme kyenneet jättämään erimielisyydet taakse ja toimimaan yhdessä. Tänään tarvitsemme jälleen tuota kansallista yhtenäisyyden henkeä.

Hallitus päätti eilen yhteistoiminnassa Tasavallan presidentin kanssa ottaa käyttöön erittäin järeät keinot koronavirusepidemian hidastamiseksi. Tilanteen poikkeuksellisuutta korostaa se, että valmiuslakia ei ole koskaan aikaisemmin rauhan aikana otettu käyttöön. Kokoomus antaa täyden tukensa näille keinoille ja valmiuslain voimaan saattamiselle.

Eduskunta antaa tällä päätöksellään hallitukselle poikkeuksellisen mandaatin tuoda kriisiin ratkaisuja. Hallituksen tulee käyttää mandaattia viisaasti sekä pitää eduskunta riittävästi ja oikea-aikaisesti informoituna.

Tehdään mieluummin enemmän ja aikaisemmin kuin vähemmän ja liian myöhään. Uskon, että tällä hetkellä jokainen tässä salissa voi jakaa tämän ajatuksen. Tulevaisuus ja historiankirjoitus näyttävät, oliko ratkaisu oikea. Parhaan asiantuntijatiedon valossa se vaikuttaa järkevimmältä ratkaisulta.

Koronaviruksen torjunta on koko kansakunnalle valtavan suuri asia ja on tärkeää, että tuemme toisiamme.

Erityisen tärkeää on osoittaa tukea heille, jotka oman terveytensä uhalla auttavat ja palvelevat muita. Terveyden ja turvallisuuden parissa työskenteleville – sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja poliisissa. Palveluiden parissa työskenteleville – päiväkodeissa, kouluissa, apteekeissa, joukkoliikenteessä ja lähikaupoissa.

Jokaisella meistä on myös huoli läheisistämme. Nyt kannattaa soittaa vanhemmille ja isovanhemmille. Ja ottaa yhteyttä heihin, joiden kanssa yhteydenpito on syystä tai toisesta jäänyt vähemmälle. Pidetään huolta toisistamme.

Kriisin, pelon ja epävarmuuden keskellä on onneksi myös hyvää. Ihmisten auttamisen halu. Lämpö ja lähimmäisenrakkaus kanssaihmisiä kohtaan. Naapuriapu ikääntyneelle. Kansalaisjärjestöjen aktivoituminen. Opettajat, jotka jakavat toisilleen apua etäopetukseen. Tämä saa olon luottavaiseksi: Suomi on hyvä maa. Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat.

Kannamme suurta huolta myös yrittäjistä, ihmisten työpaikoista ja toimeentulosta.

Terveet yritykset on autettava kriisin yli. Vahingot ovat pysyviä ja mittavia, jos nyt ei tehdä erityisiä toimia.

Hallituksen eiliset toimet ovat siihen hyvä alku. Ihmisillä on akuutti hätä toimeentulostaan. Kymmenet tuhannet palvelualojen työntekijät, yksinyrittäjät ja pienet työnantajat miettivät tänään, millä he maksavat laskunsa huomenna. He tarvitsevat vastauksen pian.

Tuomme ehdotuksia toimista lomautusuhan alla olevien työntekijöiden ja asiakkaansa menettäneiden yrittäjien tukemiseksi. Toivomme tästä yhteistä kansallista ponnistusta ja tarjoamme kaiken apumme ja tukemme hallitukselle.

Koko maailma, jonka tunnemme, on poikkeustilassa. Suomi on poikkeustilassa. Hoidetaan tämä asia yhdessä ponnistellen. Jokainen tekee osansa – kykyjensä mukaan.

Koronaviruksen vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä ja osin pysyviä. Jo nyt tiedetään, että edessä on suuria haasteita myös koronan jälkeen. Nyt keskitytään kuitenkin taudin päihittämiseen.

Hallitukselta kaivattiin selkeitä päätöksiä ja linjauksia. Niitä myös saatiin. Epävarmuuden aikana kyky tehdä päätöksiä on välttämätöntä.

Tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, jotta suomalaiset ja Suomi selviytyvät vaikeasta tilanteesta.

Samaa päättäväisyyttä tarvitaan jatkossa. Tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, jotta suomalaiset ja Suomi selviytyvät vaikeasta tilanteesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja sen soveltamisasetusten hyväksymistä perustuslakivaliokunnan tätä puoltaessa.

Petteri Orpon puheenvuoro valmiuslakia käsittelevässä täysistunnossa 17.3.2020
Muutokset puhuttaessa mahdollisia