Hallituksen on katettava 5 miljardin aukko työllisyysuudistuksilla syyskuun budjettiriihessä

Uutiset

Kokoomus esitteli tänään keskiviikkona oman vaihtoehtonsa hallituksen talouspolitiikalle.

Kokoomus asettaisi talouspolitiikalle kaksi reunaehtoa: julkisyhteisöjen velkasuhde ei saa missään olosuhteissa ylittää 80 %, ja työllisyysaste on nostettava 80 %:iin 2020-luvun loppuun mennessä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan velkaantumiskehityksen vakauttaminen edellyttäisi julkista taloutta vahvistavia toimia vähintään 5 miljardin euron edestä 2020-luvun aikana.

”Hallituksen on jo budjettiriihessä esitettävä suunnitelma julkisen talouden vahvistamiseksi 5 miljardilla eurolla. Elvytyksen rinnalla on tehtävä päätökset rakenteellisista uudistuksista sekä sopeutustoimista. Mitä nopeammin hallitus tekee toimia, sitä pienemmillä menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla tästä selvitään”, sanoo Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kokoomus peräänkuuluttaa julkisen talouden elvytyksen tarkkaa kohdentamista sekä huolellista ajoittamista epidemiatilanteen sanelemalla tavalla. Kokoomus huomauttaa, että nyt jo kolme asiantuntijatahoa on edellyttänyt, että samalla tulee tehdä päätökset tuottavuutta ja työllisyyttä pysyvästi parantavista reformeista. Niiden lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia julkisen sektorin menojen kasvun pysäyttämiseksi. Puolue vaatii menokohteiden tarkkaa priorisointia ja yleistä säästeliäisyyttä julkisten varojen käyttöön.

”Kriisin aiheuttama kustannusten kasvu tai elvytystarve eivät ole peruste holtittomalle taloudenpidolle. Meillä on oltava varaa selviytyä myös tulevista pandemioista ja talouskriiseistä. Elämme erittäin epävarmoja aikoja. Epidemian toinen aalto on yhä mahdollinen. Ajoituksessa ei ole varaa epäonnistua”, huomauttaa Kokoomuksen valtiovarainvaliokuntaa vetävä Timo Heinonen.

Kokoomus esittää ulostulossaan toimia, joilla se tavoittelee 100 000 uutta työllistä. Paketti pitää sisällään muun muassa paikallisen sopimisen laajentamisen, työn verotuksen keventämisen sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen. Puolue ehdottaa myös esimerkiksi työllisyyttä tukevaa perhevapaauudistusta, muita sosiaaliturvauudistuksia, yrityssaneerausten helpottamista sekä alkoholi- ja ravintolasääntelyn uudistamista.

”Kokoomuksen tavoitteena on eurooppalaiset työmarkkinat. Yhteisvaluutta euro edellyttää meiltä joustavaa sopimista ja ihmislähtöistä sosiaaliturvaa. Työmarkkinareformeilla on kiire, sillä työttömyys uhkaa nousta jo syksyllä synkkiin lukemiin. Hallituksen on kannettava vastuunsa ja avattava suomalaisille näköala parempaan”, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen Elina Lepomäki.

“Miksi tämä kaikki on merkityksellistä? Kokoomus haluaa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut myös tuleville sukupolville. Tarvitsemme tulevaisuudessakin opettajia, sairaanhoitajia, poliiseja ja muita hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita”, päättää eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.