Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Kansainvälinen Suomi tuottaa turvallisuutta ja vakautta – ”Emme ratkaise yksin globaaleja ongelmia”

Uutiset

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi tänään keskustelunavauksen Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta koronakriisin jälkeisenä aikana.

Kokoomusedustajat toivovat, että kansainvälinen yhteistyö myös koronan kaltaisiin kriiseihin varautumisessa paranee. Kokoomus toivoo Suomelta aktiivista roolia koronan jälkeisen kansainvälisen yhteistyön uudelleenrakentamisessa.

”Maailmanpolitiikka on koronakriisin seurauksena muuttunut epävakaammaksi, suurvaltakilpailu on vahvistunut ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän uskottavuus on horjunut. Kriisistä selviäminen ja kansainvälisen yhteistyön uudelleenrakentaminen vaativat visiota ja johtajuutta. Suomen on aktiivisesti edistettävä kansainvälisten instituutioiden roolia ja yhteistä varautumista kriiseihin. Emme ratkaise globaaleja ongelmia yksin”, toteaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.).

Kokoomuksen keskustelunavauksessa alleviivataan erityisesti Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja toimintakykyä sekä transatlanttisten suhteiden ja pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. Kokoomus korostaa kansainvälisten instituutioiden, kuten YK:n ja EU:n, merkitystä sekä tarvetta päivittää yhteiskuntien kriisinkestävyyttä.

”Euroopan on jatkossa otettava entistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Suomen on pyrittävä vahvistamaan eurooppalaista puolustusulottuvuutta niin EU:ssa kuten myös kahdenvälisten suhteiden kautta. Erityisesti Lissabonin sopimuksen avunantolausekkeen sisältöä ja toimintalinjoja on syytä selkeyttää. Pitkällä aikavälillä tulee myös olla valmis tarkastelemaan EU:n ja Naton tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa”, sanoo suuren valiokunnan jäsen ja Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja Ville Kaunisto (kok.).

”Turvallinen Suomi rakennetaan jatkossakin yhteistyöllä”, Kaunisto painottaa.

”Suomi ei voi lykätä tai supistaa hävittäjähankintoja”

Kokoomusryhmä ottaa keskustelunavauksessaan kantaa myös hävittäjähankintoihin, joka on koronakriisin aikana noussut jälleen keskusteluun.

”Suomi ei voi lykätä tai supistaa hävittäjähankintoja vaan on edettävä suorituskyky edellä. Uskottavasta maanpuolustuksesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Hankinta vahvistaa Suomen asemaa kriisien ennaltaehkäisyn lisäksi myös kyvykkäänä ja uskottavana puolustuspoliittisena toimijana kansainvälisissä yhteyksissä. Viimeistään koronakriisi on opettanut varautumisen merkityksen”, Kanerva toteaa.

Kokoomuksen keskustelunavaus on luettavissa täällä.