Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille – Kokoomus ehdottaa universaalia ansioturvaa

Uutiset

Kokoomus ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista myös kassaan kuulumattomille.

Nykyisin ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä ovat vain työttömyyskassan jäsenet, vaikka kassan jäsenmaksut kattavat vain noin 5 % rahoituksesta. Kokoomuksen kansanedustajien Elina Lepomäen ja Juhana Vartiaisen mukaan koronakriisi on korostanut ongelmaa.

”Kassaan kuulumaton on pakotettu osallistumaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen, vaikkei pääse sen piiriin työttömyyden koittaessa. Esimerkiksi ravintola-alan keskipalkalla ero ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja peruspäivärahan välillä on lähes 800 euroa kuukaudessa”, Vartiainen sanoo.

Työttömyysturvan kuukausitilaston mukaan vuoden takaiseen verrattuna ansiosidonnaista saavien määrä on kasvanut 68 %, kun taas peruspäivärahan saajien peräti 127 %.

”Työttömyysturvaan tukeutumisen tarve on kasvanut enemmän kassaan kuulumattomilla. He ovat yleisimmin nuoria, heikommin koulutettuja ja lyhyemmillä työurilla. Kriisin aikana, kun hätä on suurin, vaille kunnollista toimeentulon suojaa jäävät heikoimmassa asemassa olevat”, Lepomäki huomauttaa.

Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille

”Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille”, Lepomäki korostaa.

Kokoomusedustajien mukaan nykymallin heikkous on se, että turvan ulkopuolelle voivat jäädä sellaisetkin ihmiset, jotka ovat vuosien ajan maksaneet lakisääteistä työttömyysvakuutusmaksua erilaisissa työsuhteissa. He siis maksavat vakuutusmaksua saamatta kuitenkaan vakuutusturvaa.

”Nykyjärjestelmä rikkoo räikeästi hyvän sosiaalivakuutuksen periaatteita. Se tarjoaa vahvaa suojaa hyvässä työmarkkina-asemassa oleville, mutta sen rahoittamiseen osallistuvat myös ne, jotka eivät nauti sen suojaa. Työttömyysvakuutuksemme on tulonsiirto väärään suuntaan – heikoilta vahvoille”, sanoo Vartiainen.

”Monelle on tullut muun muassa koronakriisin aikana yllätyksenä, ettei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen, vaikka kuuluu ammattiliittoon. Universaalissa ansiosidonnaisessa on kyse yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta”, päättää Vartiainen.