Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta verkossa – yhteistyötä ja tietoisuutta

Uutiset

Taustakuva

Oikeuspolitiikan verkoston blogikirjoitus / Pihla Keto-Huovinen ja Jeremias Nurmela, verkoston puheenjohtajat

Lapset viettävät nykyisin paljon aikaa verkossa, ja koronan myötä näyttöpäätteen edessä vietetty aika on vain kasvanut. Internet ja teknologian kehitys ovat luoneet meille monia mahdollisuuksia, mutta tällä kaikella on myös pimeä kääntöpuolensa. Lasten ja nuorten netissä vietettyyn aikaan liittyy uhkia, joista jokaisen lapsen, nuoren ja hänen vanhempansa on syytä olla tietoinen.

Elämämme siirryttyä enenevässä määrin verkkoon myös rikolliset ovat siirtyneet sinne. Facabook, Momio, TikTok ja Brawl Stars ovat lastemme jokapäiväistä elämää, mutta monelle meistä vanhemmista kovin vieraita. Kaikki verkossa ei ole todellakaan sitä miltä näyttää, mikä meidän kaikkien on hyvä muistaa. Lapset ovat altiina monille vaaroille verkossa: kiusaamiselle, groomingille, seksuaaliselle hyväksikäytölle jne. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa onkin ollut jatkuvasti kasvava rikosmuoto. Ilmoitus määrät Suomessa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta materiaalista verkossa ovat kasvaneet kolmen viime vuoden aikana 1000 ilmoituksesta 5000 ilmoitukseen.

Lapsien turvallisuus verkossa vaatiikin valppautta niin vanhemmilta kuin viranomaisilta. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa on niin järkyttävä ja vastenmielinen rikos, ettei moni halua koko asiaa oikein edes ajatella. Lasten hyväksikäyttömateriaalista puhuttaessa on muistettava, että kaikissa niissä kuvissa ja videoissa on kuitenkin jokaisessa seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi, joka ansaitsee tulla löydetyksi ja autetuksi. Aiheen vastenmielisyydestä huolimatta on tärkeää lisätä vanhempien tietoisuutta ja löytää uusia tehokkaampia keinoja rikosten ehkäisyyn ja tekijöiden saattamiseen vastuuseen.
Yksikin pelastettu lapsi on kaiken työn arvoista.

Suomalainen poliisityö lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien estämisessä ja tekijöiden vastuuseen saattamisessa on ottanut valtavia harppauksia ja kansainvälinen viranomaisyhteistyö erityisesti Interpolin kautta tuottaa tuloksia. Myös kesäkuussa 2019 käynnistetyn Barnahus -hankkeen tavoitteena on kerätä ja jakaa parhaita yhteisiä käytäntöjä sekä vahvistaa moniammatillista yhteistyötä lapsiin kohdistuvien
seksuaali- ja väkivaltarikosepäilyjen torjunnassa.

Seksuaalirikoslainsäädännön saamisessa nykyaikaan meillä on kuitenkin vielä tehtävää. Suomalaisen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta on kulunut jo 20 vuotta ja lainsäädännön uudistustarve on ilmeinen, jotta viranomaiset voisivat tehokkaammin puuttua seksuaalirikoksiin ja uhrit saisivat oikeutta ja apua.

Seksuaalirikoslainsäädännön (rikoslain 20 luku) uudistustyö on tällä hetkellä käynnissä, ja toivottavasti se saadaan maaliin tällä eduskuntakaudella. Rikoslain 20 luvun lisäksi meidän on uudistettava ja saatava nykypäivään myös rikoslain 17 luvussa olevat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin hallussapitoa ja levittämistä koskevat rangaistussäännökset, jotka ovat käytännössä ajalta ennen Internetiä.

Viranomaiset tekevät joka päivä kaikkensa suojellakseen lapsia, mutta meillä vanhemmilla on myös oma osamme lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten estämisessä. Lapsen elämässä on tärkeää olla mukana myös verkossa. Samoin kun on hyvä tietää missä kaveriporukassa oma lapsi liikkuu, tulisi verkossa olla perillä siitä, mitä siellä tehdään. Jo se, että ymmärtää lapsensa verkkoelämästä, on iso askel. Vanhemmille on myös tukea tarjolla, ja mm. Pelastakaa lapset ry ja Kyberturvallisuuskeskus ovat julkaisseet turvallisesti netissä -oppaat vanhemmille. On jo lain tasolla viranomaisten vastuulla huolehtia lasten oikeuksien toteutumisesta. Jokaisella vanhemmalla on kuitenkin mahdollisuus auttaa omalta osaltaan huolehtimaan kaikkein tärkeimmästä, lapsistamme.