Anna-Kaisa Ikonen: Kokoomus ei puolueena kannata huumeiden laillistamista

Uutiset

Viikonlopun aikana keskustelua on herättänyt Kokoomuksen Nuorten Liiton uusi tavoiteohjelma, jossa ehdotetaan mm. kannabiksen laillistamista. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen toteaa, että puolueella on asiasta eri kanta: Kokoomus ei kannata kannabiksen laillistamista. Puolueen jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä organisaatioita, joilla on oikeus muodostaa omat kantansa asioihin.

”Kokoomus pitää erityisesti nuorten huumeidenkäyttöä kielteisenä ilmiönä eikä kannata Kokoomusnuorten ehdotusta. Kokoomuksen peruslinja on, että huumekauppaa pitää torjua tehokkailla viranomaistoimilla, ja että huumeriippuvaisten on halutessaan päästävä mahdollisimman helposti avun piiriin”, Ikonen toteaa.

Ikonen ei katso nykykäytäntöjen valossa rangaistavuutta merkittäväksi ongelmaksi hoitoon hakeutumisen kannalta. Nuoren jäädessä kiinni käyttörikoksesta ensimmäistä kertaa nuori puhutellaan poliisin toimesta ja toisella kerralla syyttäjän toimesta. Syyttäjän puhuttelussa on syyttäjän lisäksi läsnä nuori, vanhemmat, poliisi ja sosiaalitoimi. Puhuttelussa käydään läpi lainsäädäntöä mutta ensi sijassa nuoren elämää, harrastuksia, kaveripiiriä ja syitä, jotka johtivat kokeiluun. Syyttäjä tekee yleensä puhuttelun jälkeen syyksilukevan syyttämättäjättämispäätöksen, jolloin sakkoja ei tule. Myös poliisi pyrkii ohjaamaan käyttäjät hoitoon.

”Suomessa ei ole näyttöä siitä, että huumeiden käytön rangaistavuus estäisi merkittävästi hoidon piiriin hakeutumista. Matalan kynnyksen terveyspalvelut tavoittavat ongelmakäyttäjiä, eikä palveluihin hakeutumisesta mene tietoa poliisille. Valitettavasti hoitoon pääsyssä on monin paikoin aivan liikaa viivettä. Tämä on ongelma, jonka ratkaisemiseen kannattaisi panostaa selvästi nykyistä enemmän”, Ikonen katsoo.

Lisätiedot:

Anna-Kaisa Ikonen, puh: 09-432 3062