EPP hyväksyi Petteri Orpon valmisteleman linjapaperin EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta

Uutiset

Euroopan kansanpuolue (EPP) hyväksyi uuden maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittisen linjapaperin. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vastannut linjapaperin valmistelusta. Orpo on yksi Euroopan kansanpuolueen kymmenestä varapuheenjohtajasta.

“Maahanmuutto on kansainvälinen ilmiö ja mikään maa ei voi yksin löytää siihen ratkaisua. Jotta ihmisten vapaa liikkuvuus EU:ssa voidaan varmistaa, meidän on huolehdittava siitä, että EU:lla on yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Se edellyttää kovia ulkorajoja, tehokasta rajamenettelyä ja sujuvaa palautuspolitiikkaa sekä onnistunutta kotouttamista”, Orpo sanoo.  

Maaliskuussa 2020 syntyi tilanne, jolloin Turkista työnnettiin suuri määrä ihmisiä kohti Kreikan rajaa. Kreikka keskeytti kuukaudeksi turvapaikkahakemusten käsittelyn. EU-komissio ja suurin osa EU:n jäsenmaista antoivat tukensa Kreikalle, mutta Suomen hallituksen tuki Kreikalle jäi laimeaksi. EPP:n linjapaperissa on kirjaus siitä, että kriisitilanteissa on perusteltua kansallisen turvallisuuden nimissä panna rajat hetkellisesti kiinni.

“Olen todella tyytyväinen siihen, että EPP näin avoimesti tukee Kreikan toimia. Suomen raja on myös EU:n ulkoraja. Suomella ei ole kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa mahdollisuutta käsitellä suurta määrää yhtäaikaisia maahantulijoita ilman, että kansallinen turvallisuus vaarantuu. Siksi kokoomus on esittänyt, että valmiuslainsäädäntöön on lisättävä mahdollisuus rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella”, Orpo toteaa.

Euroopan komissio esitti uuden maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin 23. syyskuuta. Pakettia käsitellään Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa.

“Toimivat palautukset ovat turvapaikkajärjestelmän perusta. EPP antaa täyden tukensa tehokkaalle palautuspolitiikalle ja peräänkuuluttaa ulko-, kauppa- ja kehityspolitiikan hyödyntämistä palautussopimuksia koskevissa neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa”, Orpo painottaa.

“EPP tukee komission esittämää uutta rajamenettelyä sekä uutta vastuunjakomekanismia. Tehokas ja oikeudenmukainen rajamenettely on niin vastaanottavien maiden kuin turvanpaikanhakijoiden intressissä. Tavoitteenamme on estää väärinkäyttöä sekä auttaa hädänalaisia”, Orpo toteaa.

Kokoomus kunnioittaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista maailmanlaajuisesti. Jokaisella on oikeus hakea ja saada kansainvälistä suojelua kohdatessaan vainoa alkuperänsä, uskontonsa, kansallisuutensa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisten mielipiteidensä johdosta.

“Nykyinen turvapaikkajärjestelmä on kuitenkin altis erilaisille väärinkäytöksille ja lieveilmiöille. Meidän on oltava oikeudenmukaisia niille, jotka tarvitsevat suojelua ja ankaria niille, jotka käyttävät tilannetta ja heikompiaan hyväksi tai väärinkäyttävät Euroopan maiden turvapaikkapolitiikkaa”, Orpo alleviivaa.

Linkki linjapaperiin: https://www.epp.eu/papers/a-window-of-opportunity-the-new-eu-pact-on-migration-and-asylum#